Page 44 - tekstilteknoloji_ocak_january_2015
P. 44

tekstilteknoloji_ocak1_Tekstil Subat 1/15/15 5:32 PM Page 42

GÜNDEM NEWSEfe Endüstri, Yeni Atlmlaryla

2015e Damgasn Vuracak

Efe Will Mark On 2015 With

Innovations


Efe Endüstri, 2015 y lnda birçok anlamda ilkleri ya amaya hazrlanyor. Efe markal ürünlerin
yurt içi ve yurt d nda sat , pazarlama ve ticari faaliyetlerini sürdürmek amacyla Efe Endüstri
Makine Ticaret A.. rmas kuruldu. Bu rmayla Efe, bir dünya markas olmaya hazrlanyor.
Efe is preparing to experience initials in many aspect.Efe Endustri Makine Ticaret A.S
was established in order to maintain domestic and international selling,marketing and
commercial activity of products which is branded by Efe. Owning to this company,
Efe is preparing to be a world brand.


Ee Endüstri Otomasyon A.., 2015 ylnn ilk günlerinde
yine baarlar ile dolu bir yl geride brakmann sevinci ve guru-
runu yayor. Bu yl 6. Yan dolduran Effe Endüstri, geride
brakt ylda ürün gruplarna birçok yeni ünite katt. Her biri son
kullanclarn en yüksek düzeyde üretim yapabilmeleri ve daha
az enerji tüketmeleri için tasarlanm ve üretilmi ürünler.
Effe Endüstri, 2015 ylnda birçok anlamda ilkleri yaamaya
hazrlanyor. Özellikle bu yl Milano/ talyada düzenlenecek olan
ITMA 2015 Fuar, Effe
Endüstrinin hedeedii birçok
noktaya ulama anlamnda
önemli bir platform olacak.

Üretim parkuru geniliyor
2015 yl için planlanan en
büyük deiikliklerden biri de
Effe Endüstri üretim tesisleri-
nin genilemesi ve üretim ola-
naklarnn artrlmasdr.
Üretilen ünite ve makine adet-
lerinin her yl artmas; talebin
daha hzl ve zamannda karlanabilmesi amacyla mevcut
üretim tesislerinde genileme çalmas balatld.
Bu kapsamda mevcut üretim tesisinin yaplan ilavelerle kap-
asite artrlarak, mekanik montaj, elektrik montaj, depo ve
talal imalat parkurlarnda düzenlemeler yapld. Talal imalat42 www.tekstilteknoloji.com.tr
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49