Page 41 - tekstilteknoloji_ocak_january_2015
P. 41

tekstilteknoloji_ocak1_Tekstil Subat 1/15/15 5:32 PM Page 39

NEWS GÜNDEM


gelimelere younlamken, ACIMIT (talyan Tekstil
Makinesi Üreticileri Birlii), Ekonomik Kalknma Bakanl
ve talyan Ticaret Ajansnn destei sayesinde, talya
tekstil makineleri sektörünün tantm ve ITMA 2015e
katlm hedefleyen birçok aktivite uygulamaya koyuldu.
Planlanan farkl giriimler arasnda, 2015 süresince,
talyan tekstil teknolojisinin salayabileceinin en iyisini
sunmak adna, birçok farkl ülkeden (Banglade, ran,
Msr ve Pakistan da kapsayan) gelen 200e yakn teks-
til iletmecisini talyaya getirecek yabanc delegasyon-
larn yeni misyonlar bulunmakta.
ITMA 2015 Ödülleri sayesinde, yabanc ülkelerden
(Etiyopya, Hindistan, Rusya ve Vietnam) 10 örenci,
ITMA Milano Fuarn ziyaret etme ve talyan tekstil
makineleri sektörünce sunulan yenilikleri kefetme frsa-
t bulacak. Bunlarn tamam, Haziranda ve etkinlik süre-
since, talyan tekstil sektörünün birçok önemli oyuncusu-
nun da dahil olmasyla, youn bir basn iletiim kampan-
yas ve iki medya etkinliiyle tamamlanacak.
Raffaella Carabelli konu hakknda; Etkinliin önemi,
üretiminin %80inden fazlasn 130dan fazla ülkeye
ihraç eden, talyan mükemmelliini dünya çapnda tem-
sil eden bir sektör olan tekstil makinelerinin önemini
fark eden Bakan Yardmcs Carlo Calenda tarafndan
benimsenmitir.
Bakanlk ve talyan Ticaret Ajans tarafndan sunulan
destek, gelenek ve tekstil sektörümüzü her zaman fark-
llatrarak bizi global bir lider yapan inovasyon kombi-
nasyonunu, Kasm 2015te Milanoya akacak olan tüm
endüstri iletmecilerine kendinden emin bir ekilde sun-
mamz salayarak bizi gururlandrmaktadr yorumunu
yapt.
talyan Ticaret Ajans Genel Direktörü Roberto Luongo
ise unlar söyledi: talyan tekstil makineleri endüstrisi
için ihracat, iyi yaplandrlm bir i, neredeyse doutan
gelen bir vasf temsil etmektedir ve bu sebeple, biz de
genellikle ACIMIT ve sektördeki firmalar desteklemekte-
yiz. ITMA 2015in sektörde faaliyet gösteren tüm talyan
firmalar için mükemmel bir frsat olduunun bilincinde-
yiz. Bu yüzden, Ekonomik Kalknma Bakanlnn deste-
iyle, talyan firmalarn fuarda bulunmasn destekle-
mek üzere özel bir proje hazrlanmtr.
www.tekstilteknoloji.com.tr / 39
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46