Page 40 - tekstilteknoloji_ocak_january_2015
P. 40

tekstilteknoloji_ocak1_Tekstil Subat 1/15/15 5:32 PM Page 38

GÜNDEM NEWStalyan Tekstil

Makine Üreticileri, ITMA 2015i

Sabrszlkla Bekliyor


Italian Textile Machinery Producers

Looks Ahead To ITMA 2015

talyan tekstil makine üreticileri, 20 y llk bir aradan sonra Milano/ talyada yap lacak olan
ITMA Milano 2015 Fuar için ya ayacaklar youn bir y l deneyimlemeye hazrlanyor. Daha
önceki fuara k yasla, ITMA Milano 2015 Fuarnn genel yüzölçümü %46 artt.
Italys textile machinery producers are preparing to experience an intense year, with its apex
arriving in Milan at the upcoming edition of ITMA, returning to Italy after 20 years.
Compared to the previous edition, Italian exhibitors have increased their overall exhibition
surface area by 46%.


2015 yl, talyan tekstil makineleri sektörü için
ITMA Milano Fuarnn yörüngesinde geçecek. 12-19
Kasm 2015 tarihleri arasnda Milano, ITMAnn 17.sine
ev sahiplii yapacak. Bu, talyan tekstil makineleri üreti-
cileri açsndan, Avrupada her dört ylda bir yaplan
etkinlie kendilerini hazr-
lamak için bir yl sürecek
olan bir yar anlamna
geliyor.
ITMA Milano Fuarnda
380in üzerinde talyan
katlmcnn olmas planlan-
d ki bu da, dört yl önce
yaplan ITMA Barselonadaki
katlmclara kyasla %19luk
bir art anlamna geliyor.
Fuarn düzenlenecei fuar
alann yüz ölçümü de + %46
daha büyük. ACIMIT Bakan
Raffaella Carabelli konu
ACIMIT Bakan Raffaella Carabelli
hakknda; Bu rakamlar, ACIMIT President Raffaella Carabelli
talyay, fuarda ürün sergileyen ülkeler arasnda lider
konumuna getirmekle kalmyor; her eyden öte, endüs-
trimizin canlln ve hepimizin talya tekstil sektörünün
salkl bir süreçten geçtiine olan inancn da kantlyor
dedi.
Makine üreticileri, fuarda sergileyecekleri teknolojik
38 www.tekstilteknoloji.com.tr
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45