Page 38 - tekstilteknoloji_ocak_january_2015
P. 38

tekstilteknoloji_ocak1_Tekstil Subat 1/15/15 5:31 PM Page 36

GÜNDEM NEWSspanyol Firmalar, ITMA 2015e

Hazrlanyor

Spanish Companies Getting Prepared For

ITMA 2015


spanyol Tekstil Makineleri ve Hazr Giyim Dernei (Amec Amtex), ITMA 2015e spanyol
kat l m n organize ediyor. Milanodaki ITMA 2015e bir y ldan az kala, 53 spanyol rmas
kat l mlarn onaylad.
The Spanish Textile Machinery and Garment Association (Amec Amtex) will be organizing the
Spanish participation at ITMA 2015. Less than a year for ITMA 2015 in Milan, and already 53
Spanish companies have conrmed their participation.

Milanodaki ITMA 2015e bir yldan az kala, 53 spanyol
rmas katlmlarn onaylad. spanyol rmalar, 4,000 m den
2
fazla bir alan kiralad ve fuar alan balamnda en iyi 5 ülkeden
biri olarak yerini koruyor.
Itma, 1951den bu yana, dünyann en oturmu tekstil ve hazr
giyim makineleri fuar olmutur. Yllar boyunca, sektörde dei-
iklik ve rekabet adna bir katalizör görevi görmütür. Tüm teks-
til ve hazr giyim deer zincirinde sürdürülebilirlie doru olan te-
vik, gittikçe aydn i uygulamalaryla bütünlemektedir ve yenilikçi
teknolojiler, çevresel sürdürülebilirliin nabzn tutmaktadr.
Itma 2015;
Trend ve inovasyon çözümleri gelitirme,
Yeni bilgi ve en iyi uygulamalar elde etme,
Sektör liderleriyle stratejik ilikiler kurma açsndan global
pazaryeri ve tek durak kaynak platformu olmaya devam ede-
cektir.
Katlmc Amec Amtex üyeleri unlardr: Autimak, Blue Reed,
Canmartex Catgrup, Electro-Jet, Escarre Automatizacion Y
Servicios, Fontanet Ritex, Galan Textile Machinery, Gomplast,
Icomatex, Industrial Sagarra, Inedit Software, Informatca
Textil, Iqap Masterbatch Group, Jaume Anglada Viñas,
Jeanologia, Laudatec, Macsa Id, Margasa Proyectos Ingenieria
Textil, Masias Maquinaria, Motocono, Pinter , Rius, Tacome,
Talleres Ratera, Texma Maquinaria Textil, Tupesa,
Twistechnology.
spanyol Tekstil Makineleri ve Hazr Giyim Dernei (Amec
Amtex), ITMA 2015e spanyol katlmn organize ediyor. Amec
Amtex, 40 yldan fazla bir süredir, birçok mali sektördeki
spanyol sanayi ürünlerinin ihracatn tevik eden, kar amac
gütmeyen bir kurulu olan Amecin bir parçasdr.
36 www.tekstilteknoloji.com.tr
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43