Page 36 - tekstilteknoloji_ocak_january_2015
P. 36

tekstilteknoloji_ocak1_Tekstil Subat 1/15/15 5:31 PM Page 34

GÜNDEM NEWSBursa Ticaret ve Sanayi Odas,

Ar-Ge Merkezine Ortak Oldu

Bursa Chamber Of Commerce and Industry Has

Become A Partner Of R&D Center


Bursa Ticaret ve Sanayi Odas (BTSO), tekstil sektöründe katma deeri yüksek ihracatn
art r lmasna destek vermek amacyla Bursa Tekstil Konfeksiyon Ar-Ge Merkezi'ne (BUTEKOM)
%50 hisseyle ortak oldu.
Bursa Chamber of Commerce and Industry (BTSO) has become a partner of Bursa
Textile & Apparel R&D Center (BUTEKOM) with a 50% share to support the increase of export
with high added-value in textile sector.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odas (BTSO)'dan yaplan
yazl açklamaya göre, firmalarda Ar-Ge ve yenilikçilik
bilincini gelitirmek amacyla Uluda Tekstil hracatçlar
Birlii ile Uluda Hazr Giyim ve Konfeksiyon hracatçlar
Birlii ortaklnda 2008 ylnda kurulan Bursa Tekstil
Konfeksiyon Ar-Ge
Merkezi'ne (BUTEKOM),
ksa sürede bilginin üre-
tildii bir merkez haline
geldi.
BTSO, bugüne kadar
yaklak 2.500 kiiye
eitim veren, tekstil
sektörü için önemli olan
fuarlarla ilgili teknik
raporlamalar hazrlaya-
rak sektörün bilgisine
sunan BUTEKOM'a,
nitelikli üretim ve
BTSO Yönetim Kurulu Bakan brahim Burkay
katma deeri yüksek brahim Burkay, Chairman of BTSO
ihracat hedefi dorultusunda 1 milyon lira bedel ve %50
hisseyle ortak oldu.
Bu ortaklk, Ticari Sicil Gazetesinde de yaymlanarak res-
mileti.

Tekstil ve Teknik Tekstil Mükemmeliyet Merkezi
Projesi
BTSO Yönetim Kurulu Bakan brahim Burkay, konuya ili-
kin yapt deerlendirmede, odann 16 makro projesinden
biri olarak oluturduklar "Sektörel Konseyler"in Bursa için
stratejik alanlarda yol haritalarn belirlediini bildirdi.
Burkay, oluturduklar 18 sektörel konseyden birinin de
34 www.tekstilteknoloji.com.tr
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41