Page 33 - tekstilteknoloji_ocak_january_2015
P. 33

tekstilteknoloji_ocak1_Tekstil Subat 1/15/15 5:30 PM Page 31

NEWS GÜNDEM


bata olmak üzere yakn corafyamzda silahlarn susmas
halinde ciddi bir sçrama yaparz. Bunu gerçekletirebilmemiz
için mutlaka yeni yatrmlarn da hayata geçirilmesi gerekiyor.
Tüm bunlarn gerçeklemesi halinde
3 ylda 25 milyar dolar ihracat snrn
aarz.
Öte yandan biz ihracatmz artrrken
ithalatn da arttn gözlemliyoruz.
Bu yl 2,5 milyar dolar düzeyinde olan
hazr giyim ithalatnn 2015de 3 mil-
yar dolara çkmasn bekliyoruz. 2015
ylnda performansmz olumsuz etki-
leyecek unsurlarn banda kuma
girdilerindeki koruma önlemlerinin
sürmesi ve dahilde ileme rejimi
düzenlemesi ile getirilen olanaklarn
snrlanmas gelecek.

Tanzer Gözek: Tekstil Bakanl
kurulmal
Kimtex CEOsu Tanzer Gözek de teks-
tilin önemine dikkat çekerek, En
Kimtex CEOsu Tanzer Gözek
büyük 10 holdingden 5i tekstil
kökenlidir. Koca bir sektör olan teksti-
lin potansiyel hacmi 60 milyar dolar civarnda. Bunun için
turizmde olduu gibi tekstilde de bir bakanlk olmas gerekiyor.
Sektörümüzde kalite, tasarm, pazarlama ve verimlilik hepimi-
zin öncelii. Ayrca markalamak için de üretim, kalite ve tasa-
rm gerekiyor. Bunun için biz sektörde birlikte kuvvetliyiz dedi.
Tekstil sektörünü bir aacn köküne benzeten Tanzer Gözek,
dallarn kuma, yapraklarn konfeksiyon, meyvelerin ise marka-
lar olduunu söyledi. Kimtex olarak stanbul Moda
Akademisinin genç yeteneklerine de destek verdiklerini belirten
Tanzer Gözekin konumasnn ardndan Kimtexin kumalaryla
Selim Baklac tarafndan tasarlanan mini bir dele sergilendi.
Gelecek Satn Alma Stratejileri ve Beklentileri Paneline katlan
Marks & Spencer Bölge Müdürü Didem leri, Nike Avrupa,
Ortadou ve Afrika Satin Alma ve Üretim Direktörü Cem Yavuz,
Best Seller Türkiye Tedarik Direktörü Aylin Çetinda, New Look
Turkey Genel Müdürü Arzu Ulu, Perseus Genel Müdürü Bülent
Alkanl, LCW Tedarik Direktörü enol Dall ve Koton Tedarik
Direktörü Akn imek sektörün satn alma noktasnda karla-
abilecei risk ve avantajlar anlattlar.www.tekstilteknoloji.com.tr / 31
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38