Page 32 - tekstilteknoloji_ocak_january_2015
P. 32

tekstilteknoloji_ocak1_Tekstil Subat 1/15/15 5:30 PM Page 30

GÜNDEM NEWSGelecek Satn Alma Stratejileri ve

Beklentileri Panelinde Hazr Giyim

Sektörü Masaya Yatrld


The Clothing Industry Was Discussed In Detail

At The Future Purchasing Strategies and

Expectations Panel

TGSDnin Kimtex Tekstil sponsorluunda düzenledii Gelecek Satn Alma Stratejileri ve
Beklentileri Paneli nde Türk haz r giyim sektörü masaya yatrld. Büyük üreticilerin ve
markalar n yetkililerinin yer ald panelde sektörün bugünü, riskleri ve avantajlar konuuldu.
Panel, Kimtex kuma laryla Selim Baklac tarafndan tasarlanan mini bir dele ile sona erdi.
The Ready-Made Clothing Industry in Turkey was discussed in detail at the Future Purchasing
Strategies and Expectations Panel held by TGSD with the sponsorship of Kimtex Textile. The
sector s present day, risks and advantages were discussed at the panel participated by the
representatives of great manufacturers and brands. The panel ended with a mini fashion show
designed with the Kimtex fabrics by Selim Baklac.

Türkiye Giyim Sanayicileri Dernei Bakan Cem Negrin,
2014ü 19 milyar dolar ihracat ile kapatacaklarn belirterek,
bata Rusya olmak üzere komu ülkelerdeki gerilimin sona
ermesi halinde 3 yl içinde 25 milyar dolar yakalayacaklarn
söyledi.
TGSDnin Kimtex Tekstil sponsorluunda düzenledii Gelecek
Satn Alma Stratejileri ve Beklentileri Panelinin açlnda konu-
an Negrin, hazr giyimin 2014de pek çok sanayi sektörünün
üzerinde performans gösterdiine dikkat çekti.
Yllk ihracatn %10 artarak 19
milyar dolara ulatna dikkat
çeken Cem Negrin, Toplam iç
satlar %8 artarak 54 milyar
TLye, modern perakende
satlar ise %10 artarak 37
milyar TLye ulat. Sanayi üre-
timinde ise sadece %2lik
büyüme yaand dedi.
Cem Negrin, 2015 ylnda
ihracatn %8-10 arasnda
artarak 20-21 milyar dolar
seviyelerine ulaacan ifade
etti. ç pazar %8-10 arasnda
büyüme ile 60 milyar TLye, Türkiye Giyim Sanayicileri Dernei Bakan Cem Negrin
President of Turkish Clothing Manufacturers Association Cem Negrin
modern perakende satlarn
da 40 milyar TLye yaklaacan bildiren Cem Negrin, öyle
devam etti: 2015de ailelerdeki petrole baml harcamalarn
dümesinden dolay alverie daha çok bütçe ayrlmasn bek-
liyoruz. Bu da dorudan hazr giyim harcamalarnn artmas
anlamna geliyor. Yeni ylda da Avrupa Birlii pazar daha önce-
likli ve önemli olacak. Euro-Dolar paritesindeki gerileme ve
bölge pazarlarmzdaki skntlara ramen ihracatta % 8-10
aras art hedeiyoruz. Bunun yannda Rusya, Irak, Suriye30 www.tekstilteknoloji.com.tr
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37