Page 24 - tekstilteknoloji_ocak_january_2015
P. 24

tekstilteknoloji_ocak1_Tekstil Subat 1/15/15 5:30 PM Page 22

GÜNDEM NEWS


Hazrgiyim ve Konfeksiyon hracatçlar Birlii Bakan Emre
Kzlgüneler ise çaltay ile ilgili u deerlendirmelerde
bulundular:
Cem Negrin: hracat 30 milyar dolara çkaracak
kararlar alacaz
Ekonomi Bakan dnda birçok bakan yllarca bize uçak yapn,
uzaya gidin baka ilere girin konfeksiyon sektörünü brakn
dedi. Ama biz 20 milyar dolar ihracat yapan sektör olarak
hala yolumuza devam ediyoruz. Burada bin kiinin üzerinde
istihdam yapan fabrika sahipleri, maaza zincirleri olan arka-
dalarmz var. Burada sektörün 5 yln programlamamz
gerekiyor. Bu toplant büyük hedefler için düzenleniyor. Bugün
20 milyar dolar olan ihracatmz 25-30 milyar dolara çkara-
cak kararlar bu toplantda alacaz. En büyük müterimiz
Avrupa. Avrupann dünya genelinden almlar yüzde 9,8
artarken, Türkiyeden almlar yüzde 7 artt. Avrupann bizden
alm miktarlar geriliyor. Avrupa pazarna younlamalyz.

Emre Kzlgüneler: Önceliimiz Türkiyenin men-
faatleri
Bu salonda bulunan ihracatçlar Türkiyeye yllk 2 milyar dolar
döviz kazandran firmalarn temsilcileri. Türkiyede 70 tane
ilden daha fazla ihracat gerçekletiriyorlar. Tedarikçileriyle
birlikte 100 binlerce kiiye istihdam salyorlar. Sizlerden
talep ettiklerimiz sadece firmalarmzn çkarna olan talepler
deil, Türkiyenin menfaatine olan taleplerdir.
Buradan çkacak hareket planlar, Türkiyede turizm, madencilik,
elektrik-elektronik bata olmak üzere birçok sektörde baarl
dev rmay bünyesinden çkaran Türk hazrgiyim ve tekstil sek-
törünün geleceine yön verecektir. Bu sektörün önünü açacak
kararlar sadece hazrgiyim sektörünün deil birçok sektörde
yeni dev rmalarn douuna zemin hazrlayacaktr.


Hazr Giyim Sektör Çaltay Ekonomi Bakanl
Önerileri
1. hracatçlarmzn çok sayda Bakanlk ile olan ilerinde
etkinlik ve verimlilik salanmas amacyla Ekonomi
Bakanlmz bakanlnda, Bilim Sanayi ve Teknoloji
22 www.tekstilteknoloji.com.tr
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29