Page 22 - tekstilteknoloji_ocak_january_2015
P. 22

tekstilteknoloji_ocak1_Tekstil Subat 1/15/15 5:29 PM Page 20

GÜNDEM NEWSEkonomi Bakan Nihat Zeybekçi

TGSDye 1000 y l Sözü Verdi!..

Nihat Zeybekçi, The Ministry Of Economy

Promised TGSD 1000 Years!


Hazr giyim Sektör Çal taynda konuan Ekonomi Bakan Nihat Zeybekçi, te viklerde daha
cömert davranacaklarn belirterek, Alternatif bölgelere gittiinizde dileyin bizden ne dilers-
eniz. Çünkü Türkiye olarak istihdamda gidecek ba ka bir yerimiz yok. Sen a a, ben a a bu
inei kim saa? Kolaya kaçma lüksümüz yok. Bu nedenle b rakn bu sektörden çkmay,
haz rgiyim endüstrisini desteklemek ve 1000 y l yaatmak zorundayz dedi.
Speaking at the Sectorial Garment Workshop, Nihat Zeybekçi, the Ministry of Economy
remarked that they would be more generous about incentives and said, Wish whatever you
wish from us when you go into alternative regions, because Turkey does not have any other
place to go in terms of employment. There are too many chiefs and not enough Indians. We do
not have the luxury to take the easy way out. Therefore, let alone quitting this sector, we have to
support and maintain the garment industry for 1000 years.

Türkiye Giyim Sanayicileri Dernei (TGSD), Ege
Hazrgiyim ve Konfeksiyon hracatçlar Birlii ve Ekonomi
Bakanl bürokratlarnn katlmyla hafta sonu düzenlenen
Hazrgiyim Sektör Çaltaynda sektörün öne çkan sorun-
lar çözüm önerileri ve gele-
cee ilikin beklentileri
ortaya kondu.
Aralarnda Osman Benze,
Süleyman Orakçolu, enol
ankaya, Mesut Toprak,
Sami Kariyo, Sabri Ünlütürk,
gibi sektörün önde gelen
isimlerinin yer ald otu-
rumlarda belirlenen 32
madde içinde öne çkan 8
balk, Ekonomi Bakan
Nihat Zeybekçi ile payla-
ld. Soldan saa: Sabri Ünlütürk, enol ankaya, Emre Kzlgüneler,
Türkiyenin önemli bir dönü- Nihat Zeybekçi, Cem Negrin, Süleyman Kocasert
Left to right: Sabri Ünlütürk, enol ankaya, Emre Kzlgüneler,
üm sürecinden geçtiini
Nihat Zeybekçi, Cem Negrin, Süleyman Kocasert
belirten Ekonomi Bakan
Zeybekçi, stanbul, Bursa, Kocaeli gibi ehirlerin moda,
marka, tasarm ve ar-ge merkezleri haline getirilip, binler-
ce insan çaltran fabrikalarn ise gelime sürecindeki illere
tanmas gerektiini söyledi.

Dileyin bizden ne dilerseniz
Alternatif bölgelere gittiinizde dileyin bizden ne dilerse-
niz diyen Zeybekçi, u anda verdiimiz 6. Bölge tevikleri
yetmiyorsa gelin daha cömert bir ekilde enerjiyi, sigortay,
krei, arsay, yaplacak binann kredisini konualm. Her
eye hazrz. Moda marka tasarm ar-ge büyük ehirlerde
olsun. Ancak 3 bin kiinin çalt fabrika bu illerde olma-
sn. Gelin hep birlikte yeni yolculuklara çkalm. Dönüüme
kar durmayalm. 70 dolara insan çaltran Çin ile
20 www.tekstilteknoloji.com.tr
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27