Page 52 - Tekstil Teknoloji
P. 52

Next Generation Textile Quality


          Control Systems Built To Be On Top          From Switzerland, Loepfe Brothers Ltd. with its optical yarn clearers has
          revolutionized quality control in the textile industry.

          Today, Loepfe is the world-wide  technology from Switzerland.  the pacesetter for innovation in
          leading manufacturer and solu- They know what to expect: Inno- textile quality control. Loepfe
          tion partner for electronic online  vation at top level, quality made  has established itself in the field
          quality assurance systems. Ma- in Switzerland.       of optical yarn clearers with
          chine manufacturers as well as  Since its establishment in 1955  pioneering achievements. Today,
          spinning mills and weaving mills  by the brothers Helmut and Erich Loepfe is considered world-wide
     ÖZEL BÖLÜM SPECIAL SECTION
          around the globe use Loepfe  Loepfe, the company has been  as the specialist for integral
     50        50


          Zirveye Oynayan Yeni Nesil Tekstil


          Kalite Kontrol Sistemleri          Optik iplik temizleme sistemleri üreten bir İsviçre firması olan Loepfe Brothers Ltd.,
          tekstil dünyasındaki kalite kontrolünde devrim yapmış bir firmadır.

          Günümüzde Loepfe, elektronik  de onları neyin beklediğini çok iyi  ettiği çığır açan başarılarla optik
          online kalite güvence sistemlerinin  bilmekte: Üst düzey yenilik ve İsviç- iplik temizleme sistemleri alanında
          dünya çapında lider üreticisi ve  re malı kalite.      kendini kanıtlamayı başarmıştır.
          çözüm ortağı olarak kabul edilmek- Loepfe firması, Helmut ve Erich Lo- Günümüzde Loepfe dünyanın
          te olup dünya çapında pek çok  epfe kardeşler tarafından kurulduğu her yerinde, integral kalite kontrol
          makine üreticisi ile iplik ve dokuma  1955 yılında bu yana her zaman,  sistemleri konusunda uzman firma
          fabrikası İsviçre’den gelen Loepfe  tekstil kalite kontrol alanındaki  olarak kabul edilmektedir. Dün-
          teknolojisini kullanmaktadır. Hepsi  yeniliklerin öncüsü olmuş ve elde  ya çapında gerçekleştirilen iplik
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57