Page 48 - Tekstil Teknoloji
P. 48

Archroma Treads A Highly


          Sustainable Path          “Responsible players make a conscious, ethical decision to drive the change
          towards sustainability into the industry.” – Alexander Wessels, CEO of
          Archroma.

          Today more than ever consum-  environment.          of textile treatment, dyeing and
          ers and fashion brands demand  That’s prompting apparel brands  finishing processes – and they rec-
          confidence in textile articles, from  to take an aggressive and coor- ognize that it’s no longer sufficient
          babywear to fashion apparel to  dinated approach to working with  to merely comply with relevant
          home textiles. They increasing- their supply chain partners to  regulations.
          ly are insisting on products that  find more environmentally friendly  This is all the more reason that
     ÖZEL BÖLÜM SPECIAL SECTION
          are both proven safe and whose  solutions. They’re actively evalu- chemical suppliers need to be
          manufacture does not harm the  ating the environmental impacts  proactive in their approach to


     46        46


          Archroma Son Derece Sürdürülebilir

          Bir Yol Kat Etti
          “Sorumluluk sahibi aktörler, sektörde sürdürülebilirlik yönünde bir değişiklik
          yaratma konusunda bilinçli, etik bir karar verdiler.” – Alexander Wessels,
          Archroma CEO’su.

          Günümüzde tüketiciler ve moda  hâle geliyorlar. Bu da giysi markalarını ilgili yönetmeliklere uymanın artık
          markaları, bebek giysilerinden moda  daha çevre dostu çözümler bulmak  yeterli olmadığını kabul ediyorlar.
          giysilerine ve ev tekstiline kadar,  üzere tedarik zinciri ortaklarıyla  Global boya ve özel kimyasal
          tekstil ürünlerinde hiç olmadığı kadar  daha girişken ve koordineli bir  maddeler şirketi olan Archroma’nın
          çok güven talep ediyor. Hem güvenli yaklaşım benimsemeye itiyor. Tekstil  CEO’su Alexander Wessels’e göre,
          olduğu kanıtlanmış hem de üretimi  işlemlerinin, boyama ve apreleme  işte bu nedenle kimyasal madde
          çevreye zarar vermeyen ürünler  işlemlerinin çevresel etkilerini aktif  tedarikçileri çevresel sorunları ele
          konusunda giderek daha çok ısrarcı  olarak değerlendiriyorlar ve yalnızca  alırken daha ileriye etkili bir yaklaşım
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53