Page 36 - Tekstil Teknoloji
P. 36

New Oerlikon Manmade Fibers


          Segment Service Station Focuses


          On Innovation And Sustainability          Georg Stausberg, CEO of the Oerlikon Manmade Fibers segment, recently
          inaugurated the company’s new service station in Vadodara, India. The
          location is part of the Global Service Network, providing 24/7 hotline
          support to customers worldwide.


          The service station is situated on a  ration on February 9 Georg Staus- with its capacity of nearly 4 million
          plot area of more than 8,000m², of  berg pointed out the future-oriented  tons of textile filament: “We are
          which around 3,000m² have already  approach that was adhered to while looking back at an almost 60-year
          been utilized for the current built-up  building the service station.  history of close cooperation with
          unit, which contains a comprehensive  Here, he emphasized that the  Indian partners, which started
          mechanical and electronics workshop. generously-proportioned service  in 1959 with the first delivery of
          Moreover, the enhanced facilities  station is superlatively equipped  Barmag take up equipment to an
          include a well-equipped training center, for the challenges of the growing  Indian customer.”
      GÜNDEM NEWS 34 KEEPING UP WITH THE INDIAN  He further mentioned the impor- to being the preferred technology
     34    more storage space for customers  Indian market and customers’  Bhanu Patel, Managing Director of
                         requirements in terms of high-tech, Oerlikon Textile India stressed in his
          and panel assembly operations.
                         top-quality services.
                                        speech the continued commitment
                                        partner of the Indian manmade
          MARKET
                         tance of the Indian market for the
                         Oerlikon Manmade Fiber segment
          In his welcome speech at the inaugu-
                                        fiber industry.
          Yeni Oerlikon Sentetik Elyaf Bölümü
          Servisi Yenilik ve Sürdürülebilirliğe


          Odaklanıyor          Oerlikon Sentetik Elyaf bölümünün CEO’su Georg Stausberg kısa süre önce
          şirketin Vadodara Hindistan’daki yeni bir hizmet biriminin açılışını yaptı. Bulunduğu
          konum Küresel Hizmetler Ağının bir parçası olup dünya çapında müşterilerine
          7/24 telefon destek hattı sağlamaktadır.

          Hizmet birimi, kapsamlı bir mekanik ve  yaptığı konuşmada Georg Stausberg  Sentetik Elyaf bölümü için
          elektronik atölyesi barındıran ve yaklaşık  hizmet binasının inşasında takınılan  öneminden de bahsetti: “1959
          3 bin metre karesi hali hazırda mevcut  tutuma dikkati çekti.  yılında Barmag ekipmanının Hintli
          kurulum ünitesi için kullanılmakta olan  Burada, büyümekte olan Hint  bir müşteriye teslimatı ile başlayan
          8 bin metre kareden geniş bir alanda  pazarı ve ileri teknoloji ve üstün  neredeyse 60 yıllık geçmişe sahip
          yer almaktadır. Dahası, gelişmiş tesisler  kaliteli hizmetler açısından  Hintli ortaklarla yaptığımız yakın
          arasında iyi donanımlı bir eğitim merkezi,  müşterilerin taleplerine karşılık  işbirliğinden bahsediyoruz”.
          müşterilere yönelik geniş bir depo alanı  cömert bir alana sahip bu hizmet  Oerlikon Testile Hindistan
          ve panel kurulum operasyonları vardır.  binasının olağanüstü bir şekilde  Yönetim Müdürü Bhanu Patel ise
                         donatıldığını vurguladı. Ayrıca  konuşmasında Hindistan sentetik
          HİNDİSTAN PİYASASI İLE     Hint piyasasının neredeyse 4  elyaf endüstrisinin tercih edilen
          YARIŞIYOR           milyon tonluk tekstil filamenti  ortağı olma hususunda devam
          9 Şubat’ta gerçekleştirdiği açılış için  kapasitesine sahip Oerlikon  eden adanmışlığa vurgu yaptı.
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41