Page 41 - tekstilteknoloji_nisan_april_2015
P. 41

tekstilteknoloji_nisan_Tekstil Subat 4/3/15 4:06 PM Page 39

NEWS GÜNDEM


kullanılan tribolojik sistemler ile ilgili olarak yetkin bir danış-
manlık hizmeti sunmaktadır. Uygulamaların enerji tasarrufu
potansiyellerini tartışmadan ve bunları şeffaf hale getirmeden
önce geçerli tüm faktörler detaylı olarak analiz edilir.
Müşteriye maliyet tasarrufu, karbondioksit ayak izi ve enerji
tüketimi hakkında net bir rapor sunulur.
Daha düşük bir enerji tüketiminin çevreye nasıl fayda sağladı-
ğı ve aynı zamanda da uzun vadede işletme maliyetlerini nasıl
düşürebileceği açık bir şekilde görülebilmektedir.

KlüberMaintain - Doğru yerde doğru yağlayıcı
Makine ve tesislerin tamir ve bakımı bir şirkette herhangi bir
duruş yaşanmadan sürekli işletimi sağlamak adına kilit bir
öneme sahiptir. KlüberMaintain bir şirketteki bakım operasyon-
larını optimize etmeyi ve makinelerin uzun bir süre boyunca
güvenilir ve verimli bir şekilde çalışmasını garanti etmeyi
amaçlamaktadır.
KlüberMaintain ideal bir yağlama prosesi için tüm yağlama
noktalarını kapsayan geniş kapsamlı bir tesis yağlama çizel-
gesinin profesyonel bir yaklaşımla oluşturulmasını içerir. Bu
süreç ideal bakım aralıklarını ve doğru yağlayıcı miktarı ve
her bir yağlama noktası için uygun uygulama yöntemiyle
aşırı veya az yağlamanın önlenmesini içerir.
KlüberMaintain'in bir parçası olarak KlüberLubrication
uzmanları tesisteki tüm makineleri analiz eder, tüm yağla-
ma noktalarını ve kullanılan yağlayıcıları kayıt altına alır ve
bunu baz alarak bir tesis yağlama çizelgesi oluştururlar.
Bunlar ayrıca her bir yağlama noktası için ideal yağlayıcı
miktarlarını ve uygulama yöntemlerini dahil etmektedirler.
KlüberMaintain belirgin bir şekilde pahalı makine arızaları-
nın önlenmesine ve bakım işlemleri esnasındaki duruş
sürelerinin, özellikle de üretim kapasiteleri yüksek ölçüde
mekanize olduğunda, önlenmesine katkı sağlamaktadır.
Elde edilen tasarruflar ve iyileştirmeler ölçülür bir hale
gelir.www.tekstilteknoloji.com.tr / 39
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46