Page 38 - tekstilteknoloji_nisan_april_2015
P. 38

tekstilteknoloji_nisan_Tekstil Subat 4/3/15 4:06 PM Page 36

GÜNDEM NEWS


Hafta içinde biz de bilgilendirmeye başlarız diye
düşünüyoruz. 250 bin dolar ekipman desteği, 150 bin
dolar da tasarımcının yurt dışı gezileri, fuar ziyaretleri

çeşitli abonelikleri için var. Bu, firmaların daha çok
tasarımcı çalıştırmasını, kendi koleksiyonlarını üret-
mesini, bunları satmasını ve katma değeri yükseltme-
sini hedefliyor. Eskiden parmakla sayılacak kadar
tasarımcı vardı ama şu an bile burada 35 tasarımcı
var. Şimdi şirketler bu işe girince, burada çalışan tasa-
rımcılar daha göz önüne çıkmış olacak. Devlet firmaya

diyor ki, 'senin modelistin kalsın, bir tasarımcı, bir
tekstil mühendisi al, bunların hepsinin parasını ben
vereceğim' diyor. Bu açıdan önemlidir. Önemli olan
bizim firmalarla tasarımcıları bir araya getirebilme-
miz. Bu tebliği biz üyelerimize mail yoluyla veya aylık
sektörel toplantılarımızla duyuracağız."
Tanrıverdi, amaçlarının büyük firmalardansa KOBİ'leri
bu işte büyüterek onlara tasarımın önemini kazandıra-
bilmek olduğunu söyledi.BMD Başkanı Sami Kariyo: Vizyon ve marka
ekonomisi öne çıkıyor
Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sami
Kariyo ise BMD olarak, "vizyon"a önem verdiklerini
belirterek, marka ekonomisinin ve İstanbul'un moda
merkezi haline dönüşmesinin önemine işaret etti.

Sami Kariyo, yapılması gereken şeyin, bu faaliyeti
ortak bir organizsyon haline getirerek çok daha büyü-
mesini sağlamak olduğunu söyledi.
Moda Tasarımcıları Derneği Başkanı Mehtap Elaidi
de İstanbul Moda Haftası bu yolculuğa başladıklarını
belirterek, bunun süreklilik isteyen bir iş olması sebe-
biyle işin ticari boyutunun da işe katılması gerektiğini
vurguladı.
Grup olarak tasarımcıları ilgili herkesle tanıştırdıkları-

nı aktaran Mehtap Elaidi, "Bunun gelişerek devam
etmesini arzu ediyorum. Gerçekten çok iyi tasarımcı-
larımız var, onlara güvenim sonsuz. Bundan sonra çok
daha büyük organizasyonlarda bir araya olacağımızı
düşünüyoruz" dedi.36 www.tekstilteknoloji.com.tr
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43