Page 25 - tekstilteknoloji_nisan_april_2015
P. 25

tekstilteknoloji_nisan_Tekstil Subat 4/3/15 4:05 PM Page 23

NEWS GÜNDEM


Türkiye pazarında tanıtmak istediğimiz bir çok farklı modelimiz
var ama bu ana makinemizi ozellikle öne çıkartmak istiyoruz.
Önümüzdeki birkaç yıl içinde Türk tekstil sektöründe çok tercih
edilen, önemli yeri olan bir marka haline geleceğimize inanıyo-
ruz. Tanıtmak istediğimiz farkli makine modelimiz olacak ama
dediğim gibi önceliğimiz MTP- 1800’de olacak.
Bizim en önemli özelliklerimizden birisi, talepler doğrultusunda
makinelerimizin özelliklerini geliştirebilmek ve yeni modeller
üretebilmektir. Türk tekstilcileri, sürekli ürünlerini geliştiriyorlar
ve bunları en kısa sürede, en iyi kalitede üretebilmek amacıyla
teknolojilerini de yeniliyorlar. Bizim makinelerimizin en dikkat
çekici özellikleri arasında her türlü ihtiyaca uygun, değişik ebat-
larda olması ve yüksek hızı geliyor. Bu özelliklerimizle Türk üre-
ticisine daha uygun modellerle hizmet vereceğimize inanıyo-
rum.
Örneğin Bursa’da görüştüğümüz bir müşterimiz, makinemizi
çok kompakt olduğunu ve bundan çok etkilendiğini söyledi. Bu
da bizi çok memnun etti. Bu yetkili gibi Türkiye’deki üreticilerin
hepsi çok bilinçli, ne istediğini ve isteyeceğini bilen, ihtiyaçlarını
dinlemek zorunda olduğunuz üreticilerdir. Biz de pazarın fikrini
soracağız, ihtiyaçlarını bulacağız, müşterilerimizi dinleyeceğiz
ve hepsini birleştirip yeniliklerimizi geliştireceğiz. Bilmediğiniz
bir pazarda nasıl başarılı olabilirsiniz? Biz de Türkiye’de istedi-
ğimiz noktaya ulaşmak için bu doğrultuda partnerlerimiz
sayesinde en kısa zamanda pazarda hakkettiğimiz yeri ala-
cağımıza inanıyorum.

Yani Türk üreticilerinden gelecek talepler doğrul-
tusunda makinelerinizde gerekli değişiklikleri
yapacağınızı mı söylemek istiyorsunuz?
Takeshi Amano: Evet, Türkiye pazarının ihtiyaçlarını tam
anlamıyla karşılayabilmek için çok esnek olmamız gerekiyor.
Bu doğrultuda Türk müşterilerimizin ihtiyaçlarını saptayaca-
ğız, önceliklerini belirliyoruz, gelen talepleri belirleyeceğiz ve
bu pazara yönelik gelişmeleri yapacağız. Bu konuda bizi
Türkiye’deki iş ortaklarımızın özellikle de AIT firması yetkilile-
rinin ve müşterilerimizin en iyi şekilde yönlendireceğini düşü-
nüyoruz.


Satış sonrası destek konusunda nasıl bir yol izliyor-
sunuz?
Takeshi Amano: Türkiye’de satış sonrası teknik destek hiz-
metlerimizi iş ortaklarımız aracılığıyla sağlayacağız. Ancak
teknik ekibin eğitimlerini bizzat kendimiz veriyoruz. Örneğin
teknisyenlerimiz buraya gelip bir süre kalacaklar ve gerekli
eğitimleri verecekler. Ayrıca sürekli olarak burada kalacak
olan teknik personelimiz de olacak. Bu arkadaşlarımız maki-
nelerimizle ilgili elektronikten mekaniğe her şeyden anladık-
ları için gerekli müdahaleleri yapacaklardır. Makinelerimizin
yer aldığı pazarda en iyi teknik hizmeti de sunmak isteriz.
Dolayısıyla önem verdiğimiz Türkiye pazarında da aynı mis-
yonumuzu sürdüreceğiz.www.tekstilteknoloji.com.tr / 23
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30