Page 52 - Tekstil Teknoloji
P. 52

ANDRITZ Highlights Top-Notch


          Technologies For Technical Nonwovens


          And Textiles at Techtextil 2017          ANDRITZ Nonwoven, part of international technology Group ANDRITZ, is
          targeting processes for technical nonwovens and textiles at Techtextil in
          (May 9-12, hall 3, booth B15).

          In response to market demands, AN- REAL VALUE WITH THE RIGHT  fers manifold technologies, which are
          DRITZ Nonwoven has yet again raised CHOICE         perfectly suited to these end uses.
          the bar for leading turnkey and individ- The market share for durable applica- The supreme importance of uptime
          ual solutions in air-through bonding,  tions, such as geotextiles, agricul- and productivity is ensured by AN-
          needlepunch, spunlace, spunjet,  ture, automotive, roofing, or home  DRITZ’s service expertise.
          thermobonding, wetlaid, and technical furnishings, covers well over 50% of  Benefit from a smooth production
          textiles as well as excellent service. the nonwovens market. ANDRITZ of- process.


        50
          ANDRITZ Techtextil 2017’de Teknik


          Nonwoven ve Tekstillere Yönelik En


          Yeni Teknolojileri Sergiliyor          ANDRITZ Nonwoven, uluslararası teknoloji grubu ANDRITZ’in bir parçası
          olarak, Techtextil’de Salon 3, stand B15’te teknik nonwoven ve tekstil süreçlerini
          hedef alıyor.

          Piyasa taleplerine yanıt olarak ANDRITZ DOĞRU SEÇİM İLE GERÇEK  ANDRITZ bu nihai kullanımlar için
          Nonwoven hava ile bağlama, needle- DEĞER           mükemmel uygunlukta olan çok çeşitli
          punch makinesi, spunlace, spunjet,  Geotekstil, ziraat, otomotiv, çatı kapla- teknolojiler sunmakta. Çalışma süresi
          termo-bağlama, wetlaid ve teknik  ma veya ev döşemeleri gibi dayanıklı  ve verimliliğin sahip olduğu büyük
          tekstillerde anahtar teslim ve bireysel  uygulamaların pazar payı nonwoven  önem ANDRITZ’in hizmet uzmanlığı
          çözümlere ek olarak mükemmel hiz- pazarının %50’sinden fazlasını kapsa- ile garanti altında. Bu da pürüzsüz bir
          mette de çıtayı yeniden yükseltti. maktadır.         üretim sürecini beraberinde getiriyor.
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57