Page 50 - Tekstil Teknoloji
P. 50

SAF Innovations On Display
               TM

          at Techtextil          Techtextil is the next exhibition on the calendar for SAF (Super Absorbent
                                           TM
          Fibre) manufacturer Technical Absorbents (TAL).

          Hailed as the main technical textiles and  fabric has been developed as a solution  Techtextil not only allow us to promote the
          nonwovens trade fairs, the event in Frank- for different industry sectors including  wide range of uses for SAF , but also
                                                  TM
          furt is expected to be the biggest in the  hygiene and apparel. There are also many discover new opportunities for its applica-
          exhibitions history and will cover the whole other potential applications for the fabric  tion within the industry of technical textiles.
          industry with its 12 different application  that are yet to be explored. “Innovation  “Our washable fabric is one of TAL’s latest
          areas. The event attracted nearly 30,000  is at the heart of everything we do as a  product innovations and samples will be
          visitors in 2015, and so TAL is preparing  company,” explains TAL Commercial  available to view during the event. It is
          for a busy four days. Techtextil takes  Director Paul Rushton. “Events such as  just one example of how we have taken
                     th
          place at Messe Frankfurt from 9 – 12             our unique core SAF fibre and, through
                                                TM
                       th
          May. TAL will be located on stand B08 in           creative product development, realised a
          hall 4.1 – which is focused on fibres and           unique fabric which can be integrated into
          yarns. In addition to promoting its core           a number of different products that require
              TM
          product SAF , it will also be displaying           moisture containment/management.
                      TM
          a range of its super absorbent SAF              During the event, TAL will also be able to
          fabrics, which are already used in a wide           demonstrate the performance benefits
          range of applications.                    provided by its SAF technology when
                                               TM
          One of the main products on display will           used within advanced wound care,
          be its new washable SAF nonwoven               hygiene, filtration, packaging and cable
                   TM
        48 fabric technology. The material, when            applications – to name just a few.
          used as a core within protective outer            Representative from TAL’s product devel-
          materials, can be laundered and dried             opment team will be available on its stand
          with minimal absorbency loss. Such a             throughout Techtextil.          SAF İnovasyonları
               TM

          Techtextil’de Görücüye Çıkıyor


          SAF  Super Absorbent Fibre üreticisi Technical Absorbents’in (TAL) takvimindeki bir
            TM
          sonraki fuar Techtextil.


          Ana teknik tekstil ve nonwoven ticaret fuarları ürünlerinden bir tanesi de yeni yıkanabilir  keşfetmemizi sağlıyor”.
          olarak takdir gören ve Frankfurt’ta gerçekleş- SAF nonwoven kumaş teknolojisi olacak.  “Yıkanabilir kumaşımız, TAL’ın en yeni ürün
                           TM
          tirilecek olan organizasyonun, şimdiye kadar Koruyucu dış malzemelerin içerisinde çekir- inovasyonları ve örnekleri, etkinlik boyunca
          yapılan Techtekstiller arasında en büyüğü  dek olarak kullanıldığında, azami seviyede  görülmek için hazır olacaklar. Bu, SAF
                                                     TM
          olması bekleniyor ve 12 farklı uygulama  emici etki kaybıyla yıkanabiliyor ve kurula- elyafının eşsiz özünü, yaratıcı ürün geliştirme
          alanıyla sanayinin tamamını kapsayacak.  nabiliyor. Bu gibi bir kumaş, hijyen ve giyim  aracılığıyla nasıl elde ettiğimizin ve nem
          Organizasyon, 2015 yılında yaklaşık 30,000 dahil farklı sanayi sektörleri için bir çözüm  koruması/yönetimi gerektiren çok sayıdaki
          ziyaretçi çekti ve bu sebeple, TAL, dolu dolu olarak geliştirildi. Ayrıca, bu kumaşın henüz  farklı ürünlere entegre edilebilecek eşsiz bir
          bir dört gün için hazırlık yapıyor. keşfedilmemiş daha pek çok potansiyel  kumaş haline getirdiğimizin bir örneğidir”.
          Techtextil, 9 – 12 Mayıs tarihleri arasında  uygulaması da bulunmaktadır. TAL Ticaret  Etkinlik boyunca, TAL aynı zamanda,
          Messe Frankfurt’ta gerçekleştirilecek.  Direktörü Paul Rushton “Inovasyon, bir şirket ileri düzey yara tedavisi, hijyen, filtreleme,
          TAL, elyaflar ve ipliklere ayrılmış olan Salon  olarak yaptığımız her şeyin özünde yatıyor”  ambalaj ve kablo uygulamaları – bunların
          4.1’deki Stand B08’de yerini alacak. Ana  diye açıkladı ve devam etti “Techtextil gibi  yalnızca birkaçı – dahilinde SAF teknolojisi
                                                   TM
          ürünü SAF ’yi tanıtmaya ek olarak, hali  etkinlikler, SAF ’nin yalnızca geniş kullanım  tarafından temin edilen performans fayda-
             TM
                              TM
          hazırda geniş bir uygulama yelpazesinde  yelpazesini tanıtmamıza imkan sağlamı- larını gösterebilecek. TAL’ın ürün geliştirme
          kullanılan süper emici SAF kumaşla- yor, aynı zamanda teknik tekstiller sanayi  ekibinden gelen temsilciler de Techtextil
                  TM
          rı grubunu da tanıtacak. Sunulan ana  dahilindeki uygulamalar için yeni fırsatları da  boyunca standda hazır olacaklar.
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55