Page 47 - Tekstil Teknoloji
P. 47

to an increase of about 20 %, the overall turnover in 2016
       will reach a total of around 110 million Euros. This shows
       DiloGroup’s strong position in the international nonwovens  Yenilik için fikirler
       machinery business. The increase has been accompanied
       by the creation of numerous new jobs. Now the complete
       DiloGroup has about 450 employees. In addition, we will
       increase assembly space by 3000 m², the new hall is under
       construction and will be ready by mid-2017. As the leading
       group in the field of staple fibre nonwoven production lines
       DiloGroup will inform about complete lines presenting the
       latest developments in all components. The strong demand
       for DILO production lines is partly due to the high attraction
       of needled nonwovens themselves with a yearly increase in
       consumption of about 6 – 7 %. Staple fibre production lines
       start with fibre preparation – opening and blending – from
       DiloTemafa, card feeding and cards from DiloSpinnbau and
       end with crosslappers and needlelooms from DiloMachines.
       The quality of DiloGroup’s four equipment components,
       opening and blending, carding, crosslapping and needling,
       is important to customers. A DILO line stands for highest
       productivity with best web quality. This goes hand in hand
       with a high efficiency as the mentioned four machine groups
       are controlled by a single drive and control technique and
       fulfill all requirements for modern crosslinking and smart
       production. Customized lines are engineered, manufac-
       tured, delivered and put into operation by DiloGroup for the

                                   Dokusuz kumaşlar
                                                        45


       inşa aşamasında olup 2017 yılının ortasında tamamlanacak.  için hatlar
       Stapelli lif nonwoven üretim hatları alanında lider grup olarak
       DiloGroup tüm bileşenlerindeki en yeni gelişmeleri sergileyen
       tüm hatları hakkında bilgilendirme yapacak. DILO üretim hat-
       larına yönelik güçlü talebin bir sebebi de iğneli nonwovenların
       tüketiminin yılda yaklaşık %6-7 civarındaki artışıdır. Stapelli lif
       üretim hatları DiloTemafa’dan açma ve karıştırma ile yapılan el-
       yaf hazırlığı ile başlayıp DiloSipnnbau tarak besleme ve tarak ile
       devam edip DiloMachines çapraz serici ve iğneleme tezgahları        9–12 Mayıs 2017, Frankfurt
       ile sona ermektedir.
       DiloGroup’un dört ekipmanı olan açma, harmanlama, ta- Sizi stantımıza davet ediyoruz. Salon 3.0, Stant H31
       raklama, çapraz serme ve iğnelemenin kalitesi müşterileri
       için önemlidir. Bir DILO hattı en iyi tülbent kalitesine sahip en
       yüksek verimliliği temsil etmektedir. Bu da modern çapraz
       bağlama ve akıllı üretime yönelik tüm koşulları yerine getiren
       tek bir tahrik ve kontrol tekniği ile kontrol edilen söz konusu
       dört makine grubunun yüksek verimliliği ile örtüşmektedir. Özel
       hatlar DiloGroup tarafından müşterinin amacı ve faydasına ola-
       cak şekilde tasarlanmakta, üretilmekte ve teslim edilip faaliyete
       geçirilmektedir. DILO nonwoven üretiminin yüksek erişilebilirliğini  DiloGroup
       destekleyen hizmet ve yedek parça tedariki de dünya genelin-   P. O. Box 1551
       de mevcuttur. Standart evrensel hatlara dair bilgilere ek olarak  69405 Eberbach / Germany
       otomasyon seviyesi ve gelişmiş nihai ürün kalitesi ile verimliliği  Phone +49 6271 940-0
       ve üretkenliğinin artırılmasının hedeflendiği DILO makinelerindeki  Fax +49 6271 711 42
                                        info@dilo.de, www.dilo.de
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52