Page 46 - Tekstil Teknoloji
P. 46

DiloGroup to Present Unique


          Products at Techtextil          DiloGroup enjoyed above-average order influx in all important
          markets for its machines and installations and had record turnovers
          in 2015 and 2016.

          The product groups include   applications can be discussed and  DiloMachines, DiloTemafa and
          research and development, plan- the necessary production machinery  DiloSpinnbau. DiloGroup enjoyed
          ning and consulting, technology,  explained. All international market  above-average order influx in all
          machines and accessories as well  leaders will exhibit, among them  important markets for its machines
          as fibres and yarns, nonwovens,  DiloGroup from Eberbach, Ger- and installations and had record
          coated textiles and Bondtec. All  many, with its units DiloSystems,  turnovers in 2015 and 2016. Due        44
          DiloGroup Techtextil’de


          Benzersiz Ürünler Sergileyecek
          DiloGroup makineleri ve kurulumlarına yönelik ortalamanın üstü bir
          sipariş yoğunluğunun tadını çıkardı ve 2015 ile 2016 yıllarında rekor
          ciroya ulaştı.


          Ürün grupları arasında araştırma ve  Almanya’dan DiloGroup üniteleri Di- 110 milyon Euro’ya ulaşacak. Bu da
          geliştirme, planlama ve danışma,  loSystems, DiloMachines, DiloTemafa  DiloGroup’un uluslararası nonwoven
          teknoloji, makineler ve aksesuarların  ve DiloSpinnbau ile katılacak.  makine ticaretindeki güçlü pozisyonu-
          yanı sıra elyaflar ve iplikler, nonwoven  DiloGroup makineleri ve kurulumlarına  nu göstermektedir.
          ürünler, kaplamalı tekstiller ve Bondtec  yönelik ortalamanın üstü bir sipariş  Bu artışı çok sayıda işin yaratılması
          de bulunuyor. Tüm uygulamalar tartı- yoğunluğunun tadını çıkardı ve 2015  takip etmiştir. Şimdi ise tüm DiloGroup
          şılabilecek ve gerekli ürün makineleri  ile 2016 yıllarında rekor ciroya ulaştı.  yaklaşık 450 çalışana sahiptir. Ek
          açıklanacak. Fuarda yer alacak ulusla- Yaklaşık %20’lik bir artış sebebiyle  olarak kurulum alanı 3.000 m daha
                                                   2
          rarası pazar liderleri arasında Eberbach  2016 yılındaki genel ciro yaklaşık  genişleyecek ve yeni salonumuz şu an
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51