Page 42 - Tekstil Teknoloji
P. 42

Industry 4.0: Texprocess


          Presents ‘Digital Textile Micro


          Factory’ For The First Time          On the way to Industry 4.0, at the upcoming Texprocess trade fair, a
          ‘Digital Textile Micro Factory’ will present a live demonstration of an
          integrated production chain for apparel.

          In collaboration with the German Insti- ion’, micro factories offer the opportunity  smaller batches, right down to batches of
          tutes for Textile and Fibre Research in  to put ideas into practice immediately and just one, is only possible with industrially
          Denkendorf and a number of well-known to try out new business models, based  manufactured individual products. These
          companies in the textile sector, Texpro- on specific customer requirements.  fully automated and networked process-
          cess will, in the microfactory They facilitate a type of production that  es can now be implemented through the
          in Hall 6.0, demonstrate the entire  is responsive to the market and, as an  use of digitalisation,” adds Elgar Straub,
          networked production of items of clothing additional bonus, ensure optimised use  General Manager of the VDMA’s Textile
          – from the design stage to digital printing, of material, so as to contribute to greater  Care, Fabric and Leather Technologies
          automatic cutting out and fabrication.  levels of sustainability in textile process- Division.
          Visitors at Texprocess will follow a  ing,” says Olaf Schmidt,
      GÜNDEM NEWS 40 from experts at each stage. In addition,  necessitates making the entire production CAD/Design area. With the help of com-
     40    signposted path through the various indi- Vice President Textiles and Textile  STAGES IN THE DIGITAL TEXTILE
                                        MICRO FACTORY
          vidual stages of manufacture in the micro Technologies at Messe Frankfurt. “The
                                        The first stage in the micro factory is the
          factory and will be able to get information demand for individualised products
          there will also be guided tours on offer.
                         process more flexible. Serial production
                                        puter-aided design (CAD) and the Vidya
                         with, at the same time, smaller and
          “Especially when it comes to ‘fast fash-
                                        3D-simulation software, creative designs
          Texprocess ‘Dijital Mikro Tekstil


          Fabrikası– Digital Textile Micro


          Factory’ Ürününü İlk Defa Tanıtıyor          Sanayi 4.0’a doğru yol alırken, Texprocess fuarında, ‘Dijital Mikro Tekstil Fabrikası,
          giyim sanayi için entegre bir üretim zincirinin tanıtımı yapılacak.

          Denkendorf’ta bulunan Tekstil ve Elyaf  Olaf Schmidt, “Özellikle ‘Fast Fashion’ söz  manlı olan seri üretim, yalnızca sanayi olarak
          Araştırmaya yönelik Alman kuruluşları  konusu olduğunda, mikro fabrikalar, fikirleri üretilen bağımsız ürünlerle mümkündür. Bu
          ve tekstil sanayinin çok sayıda iyi bilinen  derhal uygulamaya geçirmek ve spesifik  tamamen otomatik ve ağa bağlı süreçler,
          şirketi ile işbirliğinde bulunan Texprocess,  müşteri taleplerine dayanan yeni işletme  artık dijitalleşmenin kullanımı aracılığıyla hayata
          Salon 6.0’da bulunan mikro fabrikada,  modelleri denemek için fırsat sunuyor.  geçirilebilmektedirler” diye ekliyor.
          tasarım aşamasından dijital baskıya,  Piyasaya yanıt veren bir üretim türü tesis
          otomatik kesime ve fabrikasyona kadar  ediyor ve buna ek olarak, tekstil sürecinde  DİJİTAL MİKRO TEKSTİL
          giyim eşyaları için tamamen ağa bağlı bir  yüksek sürdürülebilirlik seviyelerine katkıda  FABRİKASINDAKİ AŞAMALAR
          üretim sunacak. Texprocess’in ziyaretçileri,  bulunmak adına optimize şekilde malzeme  Mikro fabrikadaki ilk aşama, CAD/Tasa-
          bu mikro fabrikada bulunan çeşitli üretim  kullanımını temin ediyor” diyor. VDMA’nın  rım alanıdır. Bilgisayar destekli tasarımın
          aşamaları boyunca tabelalarla belirtilen  Tekstil Bakım, Kumaş ve Deri Teknolojileri  (CAD) ve Vidya 3-B simülasyon yazılımının
          bir yolu takip edecek ve her aşamada  Departmanı Genel Müdürü Elgar Straub,  yardımıyla, yaratıcı tasarımlar sanal gerçeklik
          uzmanlardan bilgi alabilecekler. Buna ek  “Özelleştirilmiş ürünlere yönelik talep, bütün  ortamında hayata geçiriliyor ve/veya adapte
          olarak, rehber eşliğinde turlar da sunulacak. üretim sürecini daha esnek hale getirmeyi  ediliyor. Buradan elde edilen veriler, dijital
          Messe Frankfurt’ta bulunan Textiles and  gerektiriyor. Yalnızca tek bir gruba kadar inen  tekstil baskısı, kesim ve dikim gibi sonraki
          Textile Technologies’in Başkan Yardımcısı  gittikçe daha küçük üretim gruplarıyla eş za- işlemlere yönelik verilerle derhal bir araya
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47