Page 34 - Tekstil Teknoloji
P. 34

Erko’s Growth Aim Is Geared


          Towards The Future Rather


          Than For Today          Erko is one of the oldest representative firms of Turkey and it is continuing
          its business activities with the same excitement it felt and with the serious
          minded approach it had when it initially set out.

          Erko, has been representing firms for  an interview with its fourth generation  realized that in actual fact Erko’s success
          over 50 years, during this time it has fo- representative Mr. Roland Kunze-Con- was not a result of mere coincidence.
          cused wholly on textile machinery, acces- cewitz, we asked him some questions  Mr. Roland Kunze started his business
          sories, spare parts and service provisions. that we had prepared beforehand. At the of selling spare parts 30 years ago while
          The firm is still marketing and importing  beginning of the interview Mr. Kunze gave driving a rented car from Kahramanmaraş
          products of various companies in this  us a lifetime lesson before we could even to Denizli. According to him, Erko has
          field.  On behalf of Textile Technology  start asking him questions. ‘The moment been successful up to these days due
          Magazine we planned to pay a visit to  we came to understand the philosophy  to factors such as “a visionary approach,
          Erko Representative Firm in order to hold  that lay behind Erko’s success story, we  lending an ear to the customer and giving


      GÜNDEM NEWS 32
     32


          Present members of the administration office during the interview  / Röportaj esnasında Yönetim Ofisinde bulunan Erko çalışanları.
          Erko Bugünü Değil Yarını


          Düşünerek Büyüyor          Türkiye’nin en eski mümessillik firmalarından birisi olan Erko, hala ilk günkü heyecan ve
          ciddi anlayışıyla faaliyetlerine devam ediyor.

          Temsilcisi olduğu firmaları 50 yılı aşan  temsilcisi Roland Kunze-Concewitz’e  li’ye kadar yedek parça satarak 30
          bir zaman diliminde tamamen tekstil  bazı sorular hazırlamıştık. Röportaj  yıl önce işe başlayan Roland Kunze
          makine, aksesuar, yedek parça ve  başladığında ise sorularımızı sormak  bugün Erko’nun geldiği noktayı “öngö-
          servis üzerine odaklayan Erko, halen  yerine Bay Kunze’den hayat dersi  rülü olmak, müşteriyi dinlemek, kaliteyi
          bu dalda çeşitli firmaların ürünlerini  aldık. ‘Erko’yu Erko’ yapan felsefenin  ön planda tutmak” gibi maddelere
          pazarlıyor ve ithalatını yapıyor. Tekstil  altında nelerin yattığını öğrendiğimizde bağlıyor. Türkiye’nin tekstil konusunda
          Teknoloji dergisi olarak Erko Mümes- aslında Erko’nun başarısının tesadüf  geleceğinin de parlak olduğunu ve
          sillik’e röportaja gitmek üzere hazır- olmadığını anladık. Bozuk bir kiralık  bunun için de yatırımlara devam etti-
          landığımızda firmanın dördüncü kuşak arabayla Kahramanmaraş’tan Deniz- ğini söyleyen Bay Kunze ile çok keyifli
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39