Page 53 - Tekstil Teknoloji
P. 53

(also available as retrofit for existing lines)
      • - fabric accumulation systems and
      • - cutting/batching units
      Brückner develops intelligent and environmentally
      sound machines and innovative processes. Since
      summer 2011 we are active in the VDMA sustainabili-
      ty initiative Blue Competence.

      PROCESSES
      Thermo-fusion (for the consolidation of PP, PET/Co-
      PET, PP/PE)
      • heat-setting
      • drying
      • particularly suitable for all nonwovens compounds
      which are not airpearmeable and /or have several
      layers

      END PRODUCTS
      Cleaning (dry and wet wipes, protective painter
      sheets)
      • automobile components (floor coverings, luggage
      compartment, ceiling, heat and noise insulation)
      • carrier materials for example for carpets (floor cov-
      erings, technical coating)
      • sleeping comfort and personal comfort
      • (mattresses, blankets, inlays, insulation)


      • - kumaş biriktirme sistemleri ve
      • - kesme / gruplama üniteleri
      sunuyor.
      Brückner(inovatif) yenilikçi sürecinde akıllı ve çevreci
      makineler geliştirmektedir. 2011 yılı yazından bu yana
      VDMA sürdürülebilirlik girişim Blue Yeterlilik’te aktif olarak
      yer alıyor.

      SÜREÇLER
      Termo-füzyon (PP, PET/CoPET ve PP/PE konsolidasyonu
      için)
      • Isıl fikse
      • kurutma
      • hava geçirmez ve / veya çeşitli katmanlardan oluşan
      tüm nonwoven bileşenleri için özellikle uygundur

      NİHAİ ÜRÜNLER
      Temizlik (kuru ve ıslak mendiller, koruyucu ressam kağıtları)
      • otomobil parçaları (yer kaplamaları, valiz kompartımanı,
      tavan, ısı ve gürültü yalıtımı)
      • örneğin halılar için taşıyıcı malzemeler (yer kaplamaları,
      teknik kaplama)
      • yatak rahatlığı ve kişisel rahatlık
      • (yataklar, battaniyeler, dolgular, yalıtım)
   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58