Page 50 - Tekstil Teknoloji
P. 50

Brückner is Also Specialist for


          Lines in the Field of Nonwovens          You know Brückner as systems supplier for the classical finishing of textiles?
          But we can offer you more Brückner is also specialist for lines in the field of
          nonwovens. For this field we present you today our DUO-THERM dryer.

          DUO-THERM is an innovative   for the thermal treatment of nonwo- with excellent results for a uniform
          impingement air circulation system  vens and/or nonwovens compounds  thermo-fusion of lofty or low-density
          which supplies circulating hot air  made of natural or synthetic fibres  fibre blends with binding fibres. The
          from above and below onto the non- which are difficultly permeable for air.  heating system is in most cases a
          wovens web from two separate and  Simultaneously the DUO-THERM  direct gas heating with a fan-sup-
          independent circulating air systems.  technology is appropriate in the  plied burner for each thermozone,
          It has been developped particularly  lower to average grammage range  but executions with indirect heating
      GÜNDEM NEWS 48
     48


          Brückner Nonwoven Alanındaki


          Hatlarda da Uzman
          Brückner’i yalnızca klasik tekstil aprelemeleri tedarikçisi olarak mı
          biliyorsunuz? Fakat Brückner daha fazlasını sunabiliyor Brückner aynı
          zamanda nonwoven alanındaki hatlarda da uzman. İşte bu alana yönelik
          olarak DUO-THERM kurutucu…

          DUO-THERM iki ayrı ve bağımsız  sentetik liflerden yapılmış nonwoven  için mükemmel sonuçlar elde eden
          dolaşan hava sisteminden nonwo- bileşenlerinin termal uygulamasına  düşükten ortalamaya kadar gramaj-
          ven kumaşa yukarıdan ve aşağıdan  yönelik olarak geliştirilmiştir.  lar için uygundur. Çoğu durumda
          dolaşan sıcak hava tedarik eden  Eş zamanlı olarak DUO-THERM tek- ısıtma sistemi her bir termo-alan için
          yenilikçi bir akış hava dolaşımı sis- nolojisi, bağlayıcı liflere sahip büyük  fan destekli doğrudan gaz ısıtması-
          temidir. Özellikle nonwoven ve/veya  veya düşük yoğunluklu lif karışım- dır, fakat dolaylı ısıtma sistemleri ile
          hava geçirmesi zor olan doğal veya  larının yeknesak bir termo-füzyonu  yapılan uygulamalar da mevcuttur.
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55