Page 44 - Tekstil Teknoloji
P. 44

Selçuk İplik is Catching the Eye


          With Successful Performance          Listed among the top 500 companies in Turkey, Selçuk İplik is a story of
          success on its own... Behind this success lies a stable and determined work.


          Having started manufacturing  Member of Selçuk İplik, reviewed this  by step to carry forward its suc-
          business with an Open End yarn  successful phase for Tekstil Teknoloji  cess.®Thanks to its steady and broad
          spinning plant in Gaziantep in 1988,  journal.        vision, Selçuk İplik has become a
          Selçuk İplik has gradually expanded              source of employment serving for
          its range of products with invest- Could you give some information  the society and the state from the
          ments in yarn, knitted fabric, energy,  about the achievement process- very first year it was established.
          nonwoven and cling wrap with great  es of Selçuk İplik?   With 1300 employees and a vision
          focus on industrialization, and had its  Selçuk İplik, adhering to its goal of  aiming at ensuring customer satisfac-
          name written among the top most  compliance with international stand- tion, the company has expanded
          successful companies of Turkey.  ards and continuous improvement in  its product range and has always
          Mr. Yunus Kara, Executive Board  all of its activities, is proceeding step  been recognized for its quality and
      GÜNDEM NEWS 42
     42          Selçuk İplik Başarılarıyla Göz

          Dolduruyor          Türkiye’nin ilk 500 şirketi arasında yer alan Selçuk İplik, başlı başına bir başarı
          öyküsü… Bu başarının arkasında istikrarlı ve azimli bir çalışma yatıyor.


          1988 yılında Gaziantep’te Open End  Kara, bu başarılı süreci Tekstil Teknoloji  daha ileriye taşımak için adım adım
          iplik eğirme tesisi ile üretime başlayan  dergisi için değerlendirdi. ilerlemektedir.½İstikrarlı ve geniş
          Selçuk İplik, sanayileşmeye verdiği              vizyonu sayesinde Selçuk İplik
          önem ile zaman içerisinde iplik, örme  Selçuk İplik’in başarı  kurulduğu ilk yıldan itibaren topluma
          kumaş, enerji, nonwoven ve streç  süreçlerinden bahseder misiniz? ve devlete hizmet eden bir istihdam
          film yatırımlarıyla üretim yelpazesini  Tüm faaliyetlerinde uluslararası  kaynağı haline gelmiştir. 1300 çalışanı
          genişleterek ve Türkiye’nin en büyük ve  standartlara uyum ve sürekli  ve müşteri memnuniyetini amaç
          en başarılı şirketleri arasına adını yazdırdı.  gelişim amacını gözeten Selçuk  edinmiş vizyonu sayesinde ürün
          Selçuk İplik Yönetim Kurulu Üyesi Yunus  İplik, yakaladığı mevcut başarısını  gamını genişletmiş, kızışan rekabet
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49