Page 43 - Tekstil Teknoloji
P. 43

my skills and for doing something that I enjoy. The  Masters yarışmasının galibi Ivan Tenchev oldu. FESPA
       Wrap Masters 2016 was very impressive, there were  Eurasia 2016’da kazandığı bu başarı hakkında konuşan
       many local contestants who were very good, so I  Ivan, yetenekli olduğu ve yapmaktan zevk aldığı bir şey için
       can say that I competed against the best. I am now  ödüllendirilmekten dolayı gururlu olduğunu ifade etti. Ivan
       looking forward to competing at the World Wrap  şöyle devam etti; ‘’Wrap Masters 2016 oldukça etkileyiciy-
       Masters Final at Fespa2017 in Hamburg.”    di. Bazı yerel yarışmacılar oldukça iyiydi yani en iyilerin ara-
       Fespa’s Turkish member Association, ARED, hosted  sında yarışma fırsatı elde ettiğimi söyleyebilirim. Şimdiyse
       the second edition of its Signage Awards, celebrat- Hamburg’da gerçekleşecek Fespa 2017’de World Wrap
       ing creative and innovative examples of signage  Masters Final’de yarışmayı dört gözle bekliyorum.”
       production in Turkey. The winner, who was voted for  Fuarda aynı zamanda Fespa’nın fuar ortağı ARED ikinci
       by visitors onsite, was Alper Tenşi, Rekmar Reklam,  kez, Türkiye’deki yaratıcı ve yenilikçi endüstriyel reklam
       who received 45% of the votes and will now go on  üretimlerinin ödüllendirildiği ARED Endüstriyel Reklam
       to compete in Fespa’s global Awards programme at  Ödülleri’ni gerçekleştirdi. Fuar alanında gerçekleştirilen ka-
       Fespa2017 (8-12 May 2017).          palı oylamanın %45’ini alarak ödüle layık görülen Rekmar
       Michael Ryan, Group Exhibition Manager at Fespa,  Reklam’dan Alper Tenşi 8-12 Mayıs 2017’de yapılacak
       comments: “FespaEurasia 2016 has once again  olan Fespa 2017 global ödül programında yer alacak.
       confirmed the value of Fespa’s event content to rap- Fespa Eurasia 2016’nın hem katılımcı hem de ziyaretçiler-
       idly developing markets, with positive feedback from  den aldığı olumlu geri dönüşlerle bu etkinliğin hızla gelişen
       both exhibitors and visitors. This exhibition contin- pazarlar için önemini bir kez daha kanıtladığını söyleyen
       ues to serve the Turkish print community, as well as  Fespa Grup Fuarlar Müdürü Michael Ryan şunları dile
       visitors and exhibitors from the wider region.® getirdi; “Bu fuar Türk baskı pazarının yanı sıra daha geniş
       I was delighted with the positive feedback from our  bölgeden gelen katılımcılar ve ziyaretçilere çözüm sunma-
       exhibitors with many commenting on the volume  ya devam ediyor.”
       of sales directly at the show.®International suppliers  Aleph, Mimaki, EFI, Canon ve daha birçok uluslararası
                                                          GÜNDEM NEWS 41
       such as Aleph, Mimaki, EFI and Canon were just a  markanın fuarda yeni ürünlerini tanıttığını vurgulayan Ryan,
       few of the global brands to introduce new products  katılımcıların fuarda elde ettikleri satış hacminden dolayı
       at the show.                 olumlu geri dönüşler aldığını belirtti.    41
   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48