Page 32 - Tekstil Teknoloji
P. 32

Two Exclusive Devices


          Offered by Aygenteks: Air


          Permeability Testing Device

          and Sample Cutters
          Aygenteks, known for always being the leading developer in the sector, has
          now in offer its MinAir Air Permeability Testing Device and Sample Cutters.

          MinAir Air Permeability Testing  basically depends of the weight  tures render easy use.
          Device was developed by    and structure of the fabric (thick- * May provide pressure drop down
          TEXTEST (Switzerland) company  ness, porosity).       to 500 pa.
          is being offered by Aygenteks to               * Its compact design makes it
          its customers, this device is used  TECHNICAL FEATURES    advantageous. A small table can
          for measuring the air permeability  * MinAir; ASTM D 737, DIN 53887,  be used for fixed applications. The
          of textiles as well as for pressure  EN ISO 9237, WSP 70.1 complies  devices stores 100 test results in
          drop measurements. Air permea- with standard and other various  its memory. The data stored in
          bility is an important feature with  national and international testing  its memory may be loaded on to
      GÜNDEM NEWS 30 under preset constant pressure the  sponges and the like materials.  use features the test head can be
     30    regards to textiles, the resistance  standards.       computers and may be statistically
                         * Ability to test all kinds of textiles
                                         evaluated.
          shown by textiles material (woven,
                                         * Thanks to its flexibility and easy
          knitted and non-woven) when
                         as well as plastic material, paper,
                         * Portable and rechargeable fea-
          air flows through the textiles. This
                                         easily changed.


          Aygenteks’ten İki Ayrıcalıklı


          Cihaz: Hava Geçirgenliği Test

          Cihazı ve Numune Kesiciler
          Sektöründe daima ilklerin öncülüğünü yapan Aygenteks, bu kez de üstün
          özellikleriyle MinAir Hava Geçirgenliği Test Cihazı’nı ve Numune Kesiciler’i sunuyor.


          TEXTEST (İsviçre) firmasının geliş- lığına, gözenekliliğine) bağlıdır.  sağlayabilir.
          tirdiği ve Aygenteks’in müşterilerine             * Kompakt tasarım sayesinde avantaj
          sunduğu MinAir Hava Geçirgenliği  TEKNİK DETAYLAR      sağlar. Sabit uygulamalar için küçük
          Test Cihazı, malzemelerin hava  * MinAir; ASTM D 737, DIN 53887,  masa gerekir. Cihaz 100 test sonu-
          geçirgenliği ve basınç düşme  EN ISO 9237, WSP 70.1 standardı  cunu belleğinde taşır. Bellekteki veri-
          ölçümleri için kullanılıyor. Tekstil mal- ve diğer birçok ulusal ve uluslararası  ler bilgisayara aktarılabilir, istatistiksel
          zemelerinin önemli bir özelliği olan  test standartlarına uygundur. olarak değerlendirilebilir.
          hava geçirgenliği, havanın ön ayarlı  * Her türlü tekstil ile plastik, kağıt,  * Esnekliği ve kolay kullanımı sayesin-
          sabit bir basınç altında içlerinden  sünger ve benzeri materyalleri test  de test kafaları rahatça değiştirilebilir.
          geçmesine karşı kumaşların (woven,  edebilir.
          örme ve nonwoven tekstil ürünleri)  * Taşınabilir ve şarj edilebilir özelliğiy- PRATİK KULLANIMIYLA; NUMUNE
          gösterdiği dirençtir. Temel olarak  le, büyük bir kullanım kolaylığı sunar. KESİCİLER (SAMPLE CUTTERS)
          kumaşın ağırlığına ve yapısına (kalın- * 500 pa’ya kadar basınç düşümü  Numune Kesiciler; kumaş, kağıt,
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37