Page 46 - tekstilteknoloji_mart_march_2015
P. 46

tekstilteknoloji_mart-son_Tekstil Subat 3/13/15 4:54 PM Page 44

GÜNDEM NEWS


kurulan ilk fabrikadan bugüne sadece nonwoven üretimine odaklanmış
bir firmayız. 2006 yılında daha fazla alana ihtiyaç duyulunca, Bursa’daki
2
fabrikadan Silivri’deki tesise taşındık. Burada 15.000 m kapalı alan için-
de faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Şu an Silivri fabrikamızda 5 üretim hattı
tam kapasite çalışıyor ve maalesef mevcut üretim alanına sığamıyoruz.
Bu nedenle fizibilite çalışmaları sürmekte olan ve 2015 yılı içinde kons-
trüksiyonuna başlanması planlanan yeni airlaid hattımız için lojistik opti-
mizasyonunun gün geçtikçe artan önemi de yine göz önünde bulundu-
rularak yeni bir üretim tesisi yatırımı yapılacak. Ar-Ge bölümümüz de
mevcut fabrikamızda üretimimizde kullandığımız tarak, kimyasalla bağ-
lama istasyonları, kurutma sistemlerini Palazlı Makina know-how'ı ile
geliştirmeye devam edecek.

Üretim çeşitlerinizden söz eder misiniz?
Sena Çakır: Napal Nonwoven faaliyetlerine ilk önce tarak ve kimyasal
bağlamalı üretimle başlamış ve ilk ürünleri nakış telaları olmuştur.
Bugün Türkiye'de "Palazlı" markası tekstil sektörünün yakından tanıdığı,
güvenilir ve kaliteyle doğrudan ilişkilendirilen bir marka. Nakış telası ile
başlayan üretim, diğer tekstil nonwovenları ve diğer ürün grupları da
eklenerek düzenli olarak büyütüldü. Bugün üretimimizi tekstil ve hijyen,
ve filtrasyon olarak 3 bölüm altında sürdürüyoruz. Tekstil bölümü altında
nakış telaları, suda eriyen telalar gibi hazır giyim ve ev tekstili üreticileri-
nin üretimlerini kolaylaştıran yüksek performanslı ürünler üretiyoruz.
Hijyen bölümü altında da medikal sektörüne hizmet veren converterlara
yönelik kullan-at nonwovenlar, kişisel bakıma yönelik kullan-at ürünler
olarak farklı segmentlerimiz var. Hijyen grubunun ağırlığı ve önemi ürün
portföyümüz içinde gün geçtikçe değerini artırıyor. Hepimiz biliyoruz ki
sadece gelişmekte olan pazarlar değil gelişmiş ekonomilerde bile kul-
lan-at kişisel ürünler her yıl hiç duraksamadan büyüme göstermeye
devam ediyor. Dolayısıyla kullan at ürünler olarak nitelendirdiğimiz
bebek mendilleri, ıslak tuvalet kağıtları, günlük temizlik bezleri, ağda
telaları ve hijyenik pedler gibi büyüme potansiyeli yüksek alanlara odak-
lanmaya devam edeceğiz. Şu anda endüstriyel sıvı filtrasyonu alanında
müşterilerimize hizmet veriyoruz ve filtrasyon teknolojilerini umut vaat
eden ve gelişmek istediğimiz bir üretim grubu olarak görüyoruz
Yarattığımız pazar alanlarına bakarsak iç pazar ve ihracat arasındaki
dengeyi sağlıklı kurmak firmalar için çok önemli. Ben Napal olarak bu
dengeyi risk analizimizi doğru yaparak pazar şartlarına uygun kurduğu-
muzu düşünüyorum. Tekstil grubu altındaki ürünlerimiz ağırlıklı olarak iç
pazar tarafından tüketilirken hijyen grubunun önemli bir kısmı Avrupa'nın
çeşitli bölgelerindeki converterlara satılıyor. Filtreleme ürünlerimizin ağır
endüstriyel uygulamalarda kullanılması bu grubun da yine ihracat payı-
nın yüksek olmasını sağlıyor.

Yeni yatırımınız hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Sena Çakır: Islak tuvalet kağıtlarına yönelik nonwovenlar uzun yıllardır
deneyim kazandığımız bir alan. Türkiye’de tuvalet alışkanlığı nedeniyle
kullanım sıklığı çok düşük de olsa dünyada kullanımı giderek artan bir
44 www.tekstilteknoloji.com.tr
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51