Page 42 - tekstilteknoloji_mart_march_2015
P. 42

tekstilteknoloji_mart-son_Tekstil Subat 3/13/15 4:54 PM Page 40
“Tekstil Yatırımlarınıza ÇatırıYYaatırımlarınıza atırımlarınıza ÇÇÇ
“Tekstil Y
“Tekstil Y
H a m m a de H a l m a, İp i l k, El yaf H a rı;
af H lta
e H zıra
Hammade Hazırlama, İplik, Elyaf Hatları;

CP,SSP, Homogenazer Tesisleriaengoom H,PP,SS,PP,
C a z er T Te si l s er i
e

P et kır m a yık a m a h ltaa h a rı,
Pet kırma yıkama hatları,
Granul yapma makinası sıanki
Gr a n u l y a p m a m a


Elyaf Hatları,
El y af H a l t a rı,
e
a
n
h t
High tenacity Elyaf Hatları rıaltaaf Hyy Elti
c
g i H
N o n wove n
Nonwoven Makinaları; ;ıraalnika Mn
S, SS, SXS, SMS, SMMS, SSMMS, PP, PET, S, SXS, SS, S S, S M S, S M M S, S S M M S, P , PPS, P ET ,
Bicomponent Spunbond hatları. enpomcoBi e n t Sp un b o n d h a l t a rı.
Meltblown, High Tenacity Elyaf Hatları rı altaaf H
n, H h TTegi
M e lt b lo wn, H e n a t i c y El y af H


M e k a i n k ve S et i İğn e le m e H l t a al rı, Sp un le s s H a l t a rı,
Mekanik ve Su Jeti İğneleme Hatları, Spunless Hatları,
e Su J
Keçe Hatları, Termalbonding, ADL Hatları rıaltaL H
K e çe H a l t a rı, TTe r e m b l a o n di n g, A D


Airlaid hatları ırtlaa hdirlaiA
Nonwoven kalenderlerilerdenl kaenvowonN er i
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47