Page 40 - tekstilteknoloji_mart_march_2015
P. 40

tekstilteknoloji_mart-son_Tekstil Subat 3/13/15 4:54 PM Page 38

GÜNDEM NEWS


Kadir Gölcü: Üretimde otomasyon şarttır. İplikte, dokuma ve örmede,
boyahanede, baştan sona kadar otomasyon olmak zorundadır. Bir
ürünü standart yapmak istiyorsanız, o günün teknolojisini en iyi şekilde
kullanmak zorundasınız.

2014 yılı sizin için nasıl geçti? Yatırımlarınızı tamamlayabil-
diniz mi?
Kadir Gölcü: 2014 yılı bizim için 2013’e kıyasla daha güzel geçti
diyebiliriz. Sadece çevre ülkelerde yaşanan sıkıntılar, iç piyasaya satış-
larımızı biraz olumsuz yönden etkiledi ama ihracatımız belli bir seviye-
ye geldi. Yatırımlarımız devam ediyor, artan rekabetin, azalan karlılığın
yanında doğru yapılan yatırımların bizleri hedeflerimize daha kolay
ulaştıracağına inanıyoruz.
Ayhan Kozan: 2014’te biz en çok ipliğe yatırım yaptık. Bunun dışında
boyahaneye yeni makineler aldık. Dokuma makineleri de aldık ancak
onlar 2014’te yetişmedi, bu yıl devreye giriyor. Bobin aldık. İplikte kali-
teye yönelik çalışmalarımızı 2014 yılında başlattık. İplik üretiminde
kaliteye doğrudan etki eden aksamların başında bobinler geliyor. Biz de
bu nedenle eskiyen bobinlerimizi yeniledik. O bobinlerimize de iplik
kontrolü için yine Loepfe aldık. Birçok iplik kontrol sistemi var ama biz
Loepfe’yi tercih ettik. Çünkü
aradan 5-10 yıl geçse de, gün-
cellemeler yüklenerek aynı
kafaları daha verimli hale geti-
rebiliyor. Diğerlerinde bu özellik
yok; sistemi değiştiriyorlar, kafa-
ları değiştirmek zorunda kalı-
yorsunuz. Bu sebeple yatırım
maliyetiniz artıyor. Bu da sıkıntı
yaratıyor. Loepfe, hem teknik
servis olarak hem de satış ola-
rak ürünün arkasında duruyor.
Kaliteyle ilgili verdiğimiz proses
ayarlarını bire bir uyguluyor.
Elimizde farklı iplik kalite kontrol cihazlarımız da var ama
Loepfe’den memnunuz. Loepfe normalde, Türkiye’de ring işletme-
lerinde çalışan bir marka olarak bilinirdi, open end sisteminde
yoktu. Türkiye’de bunu kullanan ilk open end işletmesiyiz. Önce bir
makinemizde denedik. İstediğimiz kaliteyi yakaladık, bu sebeple
geri kalan 7 makinemize de aldık. 4 tanesi geldi, taktık çalışıyor ve
bunlardan çıkan kumaşımız gerçekten iyi. Proses kaynaklı harman
hallaç, cerden kaynaklanan sıkıntılarımızı bize net olarak gösteriyor.
Kumaş numuneleri de teknik servisteki arkadaşlar tarafından
yapıldı. Bir sorun yaşamadık, memnun kaldık…

Has Group yıllar içinde kapasite, verimlik vb. konularda
yatırımlarını ve gelişimini tamamladı. Bundan sonra ulaştığı
kalitesini korumak adına mı yatırımlarına devam ediyor?
Kadir Gölcü: Evet, hem kalitemizi korumak hem de bir adım daha
iyiye çıkabilmek amacıyla yapıyoruz. Piyasada en üst ligde oynayabil-
mek, en iyisi olabilmek istiyoruz.
Ayhan Kozan: Yeni yatırımlarımız da olabilir ama şu anda mevcuttaki38 www.tekstilteknoloji.com.tr
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45