Page 39 - tekstilteknoloji_mart_march_2015
P. 39

tekstilteknoloji_mart-son_Tekstil Subat 3/13/15 4:53 PM Page 37

NEWS GÜNDEM


ğe karışmasını engeller, diğer taraftan bu engellemelerle ilgili
işletmeye verdiği raporlamayla geri planda hammadde, makine vb.
konularda neler yapıldığını, bunlarda hata, eksik varsa ne olduğunun
takip etmesini sağlar. Böylece olabilecek hatalarda erken müdahale
edilebilir. Bugünün şartlarında kalite kontrol sistemi olmadan kaliteli
üretim yapılabilmesi mümkün değildir.


Bu kalite sağlandıktan sonra sürekliliği de garantilenmiş
midir?
Erol Karakaş: Erol Karakaş: Herhangi bir zamanda yaptığımız ürünün
üretim verileri, kalite değerleri raporlanıyor. Biz bu raporları sakladığımız
müddetçe daha sonra yaptığımız bir üretimle bunu karşılaştırabiliyo-
ruz. Geçmiş tarihte kullandığımız hammaddeyle veya pamukla
bugünkü ne kadar fark etti veya aynısını yapabildim mi konularında
cevap veriyor.
Ayrıca verimliliğe faydası da şudur: prosesteki bazı hatalar, örgü ve
dokuma makinelerinin üretkenliğini ve ürün kalitesini düşürür. Hatalı
iplikler, kumaşta patlaklara sebep olur; iplik sağılmasını engelleyebilir,
bu da üretimi durdurur; bozuk iplik kalitesi kumaşın kalitesini düşürür.
Bundan dolayı ürünü kullanılamaz hale getirir veya değerini düşürür. Bu
veriler takip edilerek, hem geçmişte yaptığımızla bugün yaptığımızı
karşılaştırabiliriz hem de kalitemizi garanti altına alabiliriz.
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44