Page 38 - tekstilteknoloji_mart_march_2015
P. 38

tekstilteknoloji_mart-son_Tekstil Subat 3/13/15 4:53 PM Page 36

GÜNDEM NEWS


Bu kadar yatırım yapmanıza sebep olan kalite
anlayışınızdan söz eder misiniz?
Kadir Gölcü: Kalite bizim için birinci önceliktir. Çünkü kalitemizi
koruyabildiğimiz sürece biz varız.. Kaliteyi kontrol altında tutabil-
mek için üretimimizin büyük kısmını kendi işletmelerimizde üre-
tiyoruz, hammadde seçiminde çok titiz davranıyoruz. Bunların
yanı sıra işletmelerimizde standart üretimi sağlamak adına kali-
te kontrol sistemlerinden faydalanıyoruz. Bu nedenle üretimimi-
zi iyileştirmek ve kalitemizi kontrol altında tutmak amacıyla
Loepfe’ye yatırım yaptık. Çünkü Loepfe kalite kontrol cihazları-
nın, openend iplik makinelerinde olması gerektiğine inanıyoruz.


Bu yatırımı yapmak, üretimde ve üründe ne gibi fay-
dalar sağladı?
Kadir Gölcü: Loepfe almak bizim kalitemizde standart oluştur-
du ve örgüde verimlilik getirdi, aynı zamanda ipliğimizi daha
rahat satmamızı sağladı. Çünkü makinemizde böyle bir sistem
olduğu zaman, proseste hatalar yapılıyorsa, sistem bunu kontrol
ederken hataları fark ettiği için daha hızlı şekilde düzeltilmesini
sağlıyor ve kumaşta sıkıntı yaşanmasını engelliyor.
Erol Karakaş: Bizim sistemlerimizin temeli, çıkan mamulde bir
kapı bekçiliğidir. Bir taraftan zararlıların içeri girmesini ya da ipli-
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43