Page 36 - tekstilteknoloji_mart_march_2015
P. 36

tekstilteknoloji_mart-son_Tekstil Subat 3/13/15 4:53 PM Page 34





GÜNDEM NEWS






boya-özel bitim işlemleri yapaktadır.
- Oğuzhan Tekstil San. ve Tic. A.Ş.: 2001 yılında kurulan
2
2
Oğuzhan Tekstil, 7500 m ’si kapalı, toplam 43.500 m üre-
tim alanında, 60 kişilik istihdam ile open end üretmek-
tedir. Has Group, kapasite artırıcı yatırımlarını tamam-
ladıktan sonra son olarak kalitesini korumak ve artır-
mak amacıyla Loepfe kalite kontrol teknolojilerine yatı-
rım yaptı. Loepfe’nin en yeni modelini, Türkiye’de ilk kez
openend işletmesinde kullanmaya başlayan firmanın bu
yatırımları hakkında Has Group yöneticilerinden Kadir
Gölcü ve Genel Müdürü Ayhan Kozan ile Loepfe Türkiye
Yetkilisi Erol Karakaş’tan bilgi aldık.

Kısaca Has Group’tan söz eder misiniz?
Kadir Gölcü:1988 yılında 4 makinelik dokuma işletmemiz
olan Has Dokuma ile sanayiciliğe ve tekstil sektörüne ilk
adımı attık. Şu an bünyemiz-
de bulunan işletmelerimizle
dokuma kumaş üretimi,
open end- ring ipliği üretimi
ve boyalı örgü kumaş üreti-
mi yaparak tekstil sektörün-
de, hidroelektrik santralleri-
mizle de enerji sektöründe
faaliyetlerde bulunuyoruz.
İplik işletmelerimizde stan-
dart iplik üretiminin yanında
fantezi tarzda karışımlı, flamlı,
bükümlü vb. iplikler üretip, üret-
tiğimiz bu ipliklerle, Ar-Ge çalış-
malarımız ve piyasanın taleple- Loepfe Türkiye Yetkilisi Erol Karakaş
Executive of Loepfe Turkey Mr. Erol Karakaş
ri doğrultusunda kumaş üretimi
gerçekleştiriyoruz. Kumaş üretiminde entegre bir firma olmamız
bize kalite yönetiminde ve yeni ürünler geliştirmede büyük kolaylık
sağlamaktadır.

Bu yenilik çalışmalarını neye göre yapıyorsunuz?
Kadir Gölcü: Bu yeniliklerimizi ve yeni ürünlerimizi müşteriden
gelen talepler doğrultusunda geliştiriyoruz. Bunun yanında katıldı-
ğımız fuarlarda da yeni fikirler oluşturabiliyoruz. Fuarlar hem
pazardaki yoğun talepleri ve tercihleri belirleme, hem de
müşteriyle yakın temas kurup ihtiyaçlarını, tercihlerini
öğrenme anlamında çok faydalı oluyorlar.


Yatırımlarınızı da bu sebeple mi gerçekleştirdiniz?
Kadir Gölcü: Son yatırımımız Oğuzhan Tekstil’e yapıldı
ama yatırım durmuyor; yeni makineler alınıyor, yenilemeye
gidiliyor, tesisler kuruluyor, mevcut kullanılan teknolojiler
gelişmiş hale getiriliyor, sürekli bir hareket vardır bizim üre-
timimizde… Şu andaki politikamız ise yeni yatırımlarla
büyük kapasiteler yerine, mevcut teknolojiyi yenileyerek
verimliliği ve kaliteyi artırmaktır.



34 www.tekstilteknoloji.com.tr
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41