Page 35 - tekstilteknoloji_mart_march_2015
P. 35

tekstilteknoloji_mart-son_Tekstil Subat 3/13/15 4:53 PM Page 33

NEWS GÜNDEM


Has Group bünyesinde, faaliyet konularına göre bulunan firma-
lar şöyle:
- Open end iplik işletmesi: Son teknoloji donanımlı, 7800 rotor
kapasiteli open end iplik işletmesinde günlük 25 ton iplik üreti-
liyor. İpliklerin tamamına yakını firmanın bünyesindeki örgü ve
dokuma kumaş işletmelerinde kullanılıyor ve kalite süreci ilk
adımdan itibaren kontrol altına alınıyor.
- Ring iplik işletmesi: Farklı elyaftan, çeşitli tiplerde ve yüksek
kalitede üretilen ring ipliklerin de tamamına yakını örme ve
dokuma işletmelerinde kullanı-
lıyor. 39.600 iğ kapasiteli işlet-
mede günlük 18 ton ring iplik
üretiliyor.
- Örme kumaş işletmesi: 51
adet yuvarlak örgü makinesi
bulunan örme kumaş işletme-
sinde günde 20 ton ham
kumaş üretiliyor. Bu fabrika,
boyahane ile entegre ve proak-
tif olarak yönetiliyor.
- Örme kumaş boyahanesi ve
apre işletmesi: Kumaş üretimi-
nin adete kalbi olan örme
boyahanesinde, kendi bünye-
sinde ürettiği kumaşların kasar,
boya ve özel bitim işlemleri Has Group Genel Müdürü Ayhan Kozan (solda) ve Yöneticisi Kadir
gerçekleştiriliyor. Standart kalite Gölcü
General Manager of Has Group Mr. Ayhan Kozan (left) and
kumaşlardan, özel- inovatif-
Executive Mr. Kadir Gölcü
fantezi kumaşlara kadar birçok
çeşitte, günlük 25 ton üretim yapılıyor.
- Dokuma kumaş işletmesi: Has Group’un tekstil sektöründeki ilk
deneyimi olan dokuma kumaş işletmesinde 115 makine ile
günlük 35.000 metre ham kumaş üretiliyor. Yüksek kaliteli bu
kumaşlar, dünya genelindeki markalara pazarlanıyor.
Has Group fabrikalarında üretilen iplik ve kumaş çeşitlerinin
satışı Kahramanmaraş Genel Merkez ve İstanbul Pazarlama
Ofisi’nde gerçekleştiriliyor. Toplam üretimin %60’lık kısmı iç
pazara veriliyor.
Dünyanın birçok ülkesine ürünlerini direkt olarak ihraç eden fir-
manın satışlarının ağırlıklı olduğu ülkeler şunlar: İtalya,
Yunanistan, Polonya, Sırbistan, Bulgaristan, Portekiz, Rusya,
İsrail, Fas, Tunus ve Mısır. Toplam üretimin %40’lık kısmı ihraç
ediliyor.
Has Group bünyesinde bulunan firmalar şöyle:
- Has Dokuma San, ve Tic. A.Ş.: 1988 yılında kurulan Has
2
Dokuma 34.000 m ’si kapalı, toplam 56.000 m üretim alanın-
2
da, 310 kişilik istihdam ile open end iplik ve dokuma kumaş üre-
timi yapıyor.
- Emin Tekstil San. ve Tic. A.Ş.: 2011 yılında kurulan Emin Tekstil,
16.000 m ’si kapalı, toplam 95.000 m üretim alanında, 265
2
2
2
kişilik istihdam ile ring iplik; 17.500 m ’si kapalı, toplam 62.500
2
m üretim alanında, 235 kişilik istihdam ile örme kumaş kasar-
www.tekstilteknoloji.com.tr / 33
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40