Page 34 - tekstilteknoloji_mart_march_2015
P. 34

tekstilteknoloji_mart-son_Tekstil Subat 3/13/15 4:53 PM Page 32

GÜNDEM NEWSHas Group, Loepfe İle Kalitesini

Güvence Altına Aldı

Has Group Assures Its Quality

Through Loepfe


Kahramanmaraş’da iplik, dokuma, örme kumaş üretimi ve boyahanesiyle faaliyetlerine devam
eden Has Group, son dönem yaptığı kalite amaçlı yatırımları kapsamında Oguzhan Tekstil
open-end iplik isletmesine Loepfe kalite kontrol sistemleri aldı. Oguzhan Tekstil, open-end
işletmesine Loepfe kalite kontrol cihazı takan ilk firma da oldu.
Continuing its operations with its manufacture of yarn, woven, knitted fabrics and dyehouse in
Kahramanmaraş, Has Group has purchased Loepfe quality control systems for Oguzhan Tekstil
open-end yarn facility within the scope of its recent quality-directed investments. Oguzhan Tekstil
is now the first company to install the Loepfe quality control device for the open-end facility.


İplik, örme, dokuma kumaş üretimi ve boyaması yapan
Has Group bünyesinde Has Dokuma San. ve Tic. A.Ş., Emin
Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Oğuzhan Tekstil San. ve Tic A.Ş. ile bu
fabrikalara enerji üreten Akpınar Enerji ve Zeytin Enerji firmaları
bulunuyor.
1960 yılında Kahramanmaraş’ta ticaret hayatına atılan firma,
1988 yılında 4 makinelik dokuma kumaş işletmesi ile sanayici-
liğe ilk adımını attı. 1997 yılın-
da open end yatırım yapıldı,
1998 yılında üretilen kumaşla-
rın ihracatına başlandı. 1999
yılında open end işletmesinde
kapasite artırımı için yapılan
yatırım, 2011’de 2. open end
işletmesiyle tamamlandı.
Ayrıca 2001 yılında ring iplik
işletmesi ve katlama- büküm
tesisinin yatırımına başlayan
firma, 2006 yılında yaptığı örgü
kumaş ve boyahane yatırımı ile
entegrasyonunu genişletti. Bu
doğrultuda büyüyen ve gelişen
firma, 2007’de Türkiye’nin
“İkinci 500 Kuruluşu” listesinde Has Group Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akif Gölcü
yer aldı. 2008’de hidroelektrik Chairman of the Board of Has Group Mr. Mehmet Akif Gölcü
santrali yatırımı ile enerji sektö-
rüne adım atan Has Group, 2013’te İstanbul’da pazarlama ofi-
sini devreye soktu. Bugün eğitim alanında sosyal sorumluluk
projeleri gerçekleştirmeye devam eden firma, 2014 yılında yeni-
den Türkiye’nin “İkinci 500 Kuruluşu” listesinde yer aldı.
Aylık 1000.000 m ham dokuma kumaş, 750.000 kg boyalı örme
kumaş, 750.000 kg open end iplik, 540.000 kg ring iplik üretimi
2
gerçekleştirilen firma, toplam 75.600 m kapalı alanda faaliyet-
lerine devam ediyor. Üretilen ipliklerin %75’i kendi üretimlerinde
kullanılırken %25’lik kısmı satılıyor.32 www.tekstilteknoloji.com.tr
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39