Page 32 - tekstilteknoloji_mart_march_2015
P. 32

tekstilteknoloji_mart-son_Tekstil Subat 3/13/15 4:53 PM Page 30

GÜNDEM NEWS


ğım diye yolun yarısında yüzüstü bırakmak bize göre değil.
Bizden başka yerden de belki o müşteri ürününü bulabilir ama
biz sözümüzden dönmüş oluruz ve bizim için en önemli değer,
sözümüzü tutmaktır. Zararına da olsa verdiğimiz sözleri her
zaman tutmuşuzdur. Bizim anlayışımızda bir firmayı, hem
bizim sektörde hem de birçok sektörde bulamazsanız.


2014 yılı sizin için nasıl geçti? 2015 yılı için hede-
fleriniz ve planlarınız neler?
Kazım Aksu: 2014 yılını, diğer yıllara oranla yine büyüyerek
tamamladık. 2015 için yeni ürün planlarımız var ama bunu
şimdiden açıklamak istemiyoruz. Buradaki tesisimize yeni bir
makine parkuru kurduk ve daha çok bitime yönelik ürünler
üreteceğiz. Yani karlılığı yükseltmek için katma değerli ürünler
yapacağız. Diğer hattın yatırım kararını da 2015 içinde net-
leştireceğiz. Bunlar dışında başka bir sektöre yönelik olarak
yeni ürün yatırımımız da olabilir. Biz iş nerede varsa oraya yatı-
rım yapıyoruz. Doğru kadroyla olduktan sonra bu yatırımı
yapıp büyütmek çok da zor olmuyor. Çeşitli sektörlerde faa-
liyet gösterdiğimiz ve dünyanın her tarafında çalıştığımız
birileri olduğu için kazandıracak olan sektörü görüp yatırım
yapmamız zor olmuyor. Örneğin ıslak mendil yatırımı yapar-
ken, nonwoven bilgimizle bu işe girmedik. Aslında keçe ile
ıslak mendil, her ikisi de nonwoven olarak görünse de çok
farklı işler ve konular.

HIGHTEX 2015’te hangi ürünlerinizle yer alacaksınız?
Kazım Aksu: Yaptığımız yatırımda geliştirdiğimiz ürünlerin
oluşturduğu geniş yelpazemiz yer alacak. Ayrıca yeni yatırı-
mımız olan, katma değer yaratacak ürünlerimiz var, bunları
da sergileyeceğiz. HIGHTEX 2015 Fuarı’na yeni pazarlar bul-
mak için katılmıyoruz. Orada yer almamızın sebebi; “bu sek-
törde varız, bu ürünleri yapabiliyoruz, bunları yapabilecek
yetenek ve donanıma da sahibiz, yeni fikirleri olan varsa bu
teknolojiden başka ürünler de çıkabilir” şeklindedir. Biz fuara,
analiz yapmak ve yenilikleri keşfetmek ya da yeni fikirler
edinmek için katılıyoruz.30 www.tekstilteknoloji.com.tr
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37