Page 31 - tekstilteknoloji_mart_march_2015
P. 31

tekstilteknoloji_mart-son_Tekstil Subat 3/13/15 4:53 PM Page 29

NEWS GÜNDEM


ken, ana konumuz olan suni deri sektörünü göz önünde bulun-
durduk. Bu yatırım sürecimizde gelen talepler doğrultusunda,
ev tekstili, tekstil, yalıtım gibi sektörlere de üretim yapmaya
başladık. Biz başlangıçta suni deri altı üretiyorduk ancak
şimdi halı altı, konfeksiyonda kullanılan yaka altı keçeleri,
yalıtım sektörü gibi ürünler geliştiriyoruz.


Üretim kapasiteniz nedir?
Kazım Aksu: Keçe grubunda, aylık 200 ton civarında ürün
çıkartıyoruz. Fakat firmamızın aylık nonwoven ürün satış kap-
asitesi 750 ton civarındadır. Biz başlangıçta stoklu çalışalım
diye düşünmüştük ama ürettiği-
mizi satıyoruz ve maalesef stok-
ta ürün tutamıyoruz.
Çünkü bugün tamamı dolu bir
kapasiteyle üretime devam edi-
yoruz. Yeni bir yatırımın planı
sürekli kafamızda var. Ancak
oraya yönelmemiz demek, geri
dönüşü olmayan bir yola girme-
miz demektir. Üretim kısmımız,
yaptığımız faaliyetlerin içerisin-
de küçük bir paya sahiptir. Biz
daha ziyade tüccar kimliğimizi
ve ticaret özelliğimizi korumak
istiyoruz. Üretimi bir sonraki aşamaya taşıdığımızda sanayici
oluyoruz. Oysa biz sanayici değil ticaret adamı olmayı tercih
ediyoruz.

O zaman neden üretim için yatırım yaptınız?
Kazım Aksu: Biz bu ürünlerin üreticisinden zamanında ve en
önemlisi istediğimiz kalitede alamadığımız için üretimine
başladık. Daha sonra iş biraz daha farklılaştı. Hatta 2. hattın
yatırımıyla ilgili ön ödemeyi yaptık ama oradan geri dönüş
olmayacak diye bekleme aşamasındayız.
Islak mendil üretiminde çok iyi partnerlerimiz var, orada her-
hangi bir sıkıntımız yok. Kozmetik bölümümüzle beraber, top-
2
lam 15.000 m kapalı alanda üretim gerçekleşiyor. Yatırımına
2015’de başlanacak olan yeni binamızın inşaatı tamamlanın-
2
ca, 25.000 m kapalı alana çıkacağız. Böylece kozmetik ve
hijyen sektörüne yönelik yaptığımız üretimi artıracağız.
İhracat mı iç piyasa ağırlıklı mı çalışıyorsunuz?
Kazım Aksu: Aksal Tekstil olarak yaptığımız üretimin %25’ini
ihraç ediyoruz ve bu oranı %50’lere çıkartmayı hedefliyoruz.
Fakat diğer taraftan üretim kapasitemiz dolu ve ihracatımızı
artırmak için bir şeylerden feragat etmemiz gerekiyor. Ya iç
pazara sattığımız ürünleri kısıtlayacağız ya da yeni makine
yatırımı yapacağız. Biz şimdi onun kararını vermeye çalışıyo-
ruz. Çünkü müşterilerimizle uzun yıllardır çalıştığımız için
onları dostlarımız olarak görüyoruz ve geri çevirmeyi kesinlik-
le istemiyoruz. Zaten beraber yola çıkıp, daha karlı iş yapaca-www.tekstilteknoloji.com.tr / 29
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36