Page 24 - tekstilteknoloji_mart_march_2015
P. 24

tekstilteknoloji_mart-son_Tekstil Subat 3/13/15 4:52 PM Page 22

GÜNDEM NEWS


Kahramanmaraş'taki ofisin bünyesinde bulunan Teknoloji
Merkezi'nde kurulu olan Autocoro 8 Open-End makinesinde
her türlü üretim denemesi yapılabiliyor, müşterinin denemeler
için beraberinde getirdiği cer şeritleri ile yeni geliştirilmiş
makinenin kabiliyetleri hakkında daha kapsamlı bir fikir elde
edilebiliyor.
Saurer Tekstil A.Ş. bünyesinde makine satış destek ünitesi de
bulunuyor, üretim kapsamındaki bütün Saurer makinelerinin
teklifleri ve müşterilerin fabrika binasına uygun yerleşim
planları hazırlanabiliyor.
Saurer Tekstil A.Ş., müşterilerinin iplik teknolojisindeki geliş-
melere uzak kalmamaları için Kahramanmaraş’taki ofisinde
zaman zaman seminerler de düzenliyor. Bunun yanında,
Üniversitelerin Tekstil Mühendisliği Bölümlerinde teknolojik
gelişmeleri içeren seminerler veriliyor.
Saurer Tekstil A.Ş., servis organizasyonu dışında yine Saurer
Schlafhorst bünyesindeki BD manual open end makineleri için
orijinal yedek parça teminini, stok deposundan hızlı bir şekilde
yapıyor. Saurer Tekstil A.Ş.’nin
diğer bir hizmeti de yine bün-
yesindeki Volkmann ve Allma
büküm makinelerine orijinal
yedek parça teminidir.
Parçaların tamamı
Almanya’dan Volkmann ve
Allma'dan gelmekte olup,
garanti altındadır. Hizmetin
asıl amacı, müşterileri nakli-
ye, gümrük gibi yorucu ve
zaman alan prosedürle baş
başa bırakmadan, sağlıklı ve
hızlı bir çözüm üretmektir.
Saurer Tekstil A.Ş. Teklif ve Projelendirme Müdürü İsfendiyar Can
Saurer Tekstil A.Ş.’nin
Proposals and Project Manager of Saurer Tekstil A.Ş. İsfendiyar Can
İstanbul Merkez ofisini ziya-
ret ederek, Genel Müdür Burak Kızıltan’dan bu yeni oluşum ve
yapılanma hakkında bilgi aldık…

Elektronik Tamir İstasyonu
Servis hizmetine son olarak Elektronik Tamir İstasyonu enteg-
re edildi. Elektronik Tamir İstasyonu bünyesinde her türlü
“Vectron” inverter tamiri, PC board tamiri, ana kart
tamirleri,informatör tamirleri ve en son versiyon Open-End
makinesinin rotor motoru tamir üniteleri ve Corolab XQ iplik
temizleyicisi tamiri bulunuyor.

Yeni oluşumunuzdan söz eder misiniz?
Burak Kızıltan: Şu anda Kahramanmaraş’taki Şube ofisimi-
2
zi büyüttük ve toplam 2400 m kapalı alan haline getirdik.
Bundaki en önemli amacımız, yedek parça deposunu geniş-
letmekti. Yenilediğimiz ofisimizde yedek parça depomuza
geniş bir yer ayırdık.
Kahramanmaraş ofisimizde satıştan servise, eğitimden tami-22 www.tekstilteknoloji.com.tr
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29