Page 23 - tekstilteknoloji_mart_march_2015
P. 23

tekstilteknoloji_mart-son_Tekstil Subat 3/13/15 4:52 PM Page 21

NEWS GÜNDEM


Saurer’in Türkiye yapılanması: Saurer Tekstil A.Ş.
hakkında
Saurer Tekstil A.Ş., ağırlıklı olarak Saurer Schlafhorst ve
Saurer Zinser makinelerinin Türkiye satışını ve her türlü servi-
sini yürütmek amacıyla kuruldu. Ancak, bu servis hizmeti,
gerektiğinde Türkiye üzerinden diğer ülkelere de veriliyor.
Servis hizmeti kapsamında, Almanya’da üretilen makinelerin
kurulması, devreye alınması ve daha sonrasında da teknik ve
teknolojik hizmetlerin verilmesi bulunuyor.
Makinelerin çalışması esnasında doğabilecek her türlü meka-
nik ya da elektriksel arızaların giderilmesi için gerekli servis de
başarıyla veriliyor. Yine bünyesindeki teknik ekiplerin yardı-
mıyla, gelişmeleri içeren yazılımların güncellenmesi ve
modernizasyonlar yapılıyor. Modernizasyonlarda kullanılan
parçaların tümü orijinal ve Almanya’dan getiriliyor.
Saurer Tekstil A.Ş., bünyesindeki tekstil mühendislerinden olu-

Soldan sağa: Saurer Schlafhorst Makine Satış Müdürü Serdar İnceoğlu, Saurer Schlafhorst Türkiye Satış Müdürü Ersoy Buran, Saurer
Tekstil AŞ. Servis ve Teknoloji Müdürü Cankut Taşkın, Saurer Schlafhorst Yedek Parça Satış Müdürü Thomas Sieben, Saurer Tekstil AŞ.
Genel Müdürü Burak Kızıltan, Saurer Tekstil AŞ. Yedek Parça Satış Müdürü Ata Bayraktaroğlu.
From left to right: Serdar İnceoğlu, Machinery Sales Manager of Saurer Schlafhorst; Ersoy Buran, Sales Manager of Turkey of Saurer
Schlafhorst; Cankut Taşkın, Service and Technology Manager of Saurer Tekstil A.Ş.; Thomas Sieben, Spare Parts Sales Manager of Saurer
Schlafhorst; Burak Kızıltan, General Manager of Saurer Tekstil A.Ş.; Ata Bayraktaroğlu, Spare Parts Sales Manager of Saurer Tekstil A.Ş.
şan Teknoloji Bölümü sayesine her türlü teknoloji hizmetini de
veriyor. Müşterilerle birlikte, yeni bir ürünün geliştirilmesi, ürün
kalitesinin iyileştirilmesi ve üretim verimliliği artışının sağlan-
ması amacıyla teknoloji hizmetlerinin verilmesi, firmanın sek-
törde önemli bir yer almasını sağladı. Ayrıca, müşterilerin tek-
nik elemanlarının makineleri en verimli şekilde kullanabilme-
leri amacıyla, gerekli eğitimler de yine Teknoloji Bölümü tara-
fından yerine getiriliyor.www.tekstilteknoloji.com.tr / 21
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28