Page 43 - Tekstil Teknoloji Kasım_November_2015
P. 43
tekstilteknoloji_kasim.qxp_Tekstil Subat 3.11.2015 10:34 Page 41


ITMA 2015 PREVIEW


Axminster carpets, face-to-face carpets, light weight ilmek havlı halılar veya başka türlü herhangi bir halı üretmek
carpets, tapestry rugs, artificial grass, sisal look carpets, için Van de Wiele en iyi teknik çözümü bulmaya çalışacaktır.
flat weavecarpets, loop pile carpets or any other carpet, Bonas’ın elektronik jakarlarında, esneklik ve verimliliğe ağırlık
Van de Wiele will look with you to find the best technical veriliyor.
solution for producing this carpet. Doğrudan hafif halı ve goblen dokuyan dokuma tezgahları
For the electronic jacquards of Bonas the focus is on üzerine monte edilen Havlu kumaşlar için 5000 çengelli,
flexibility and productivity. yüksek yoğunluklu ve moda ürünler için 16.128 çengelliden
4 jacquards will be on display ranging from 5000 hooks 18,500 çengele kadar değişen 4 jakar modeli
for terry over 16.128 hooks for high density and fashion sergilenecek.
articles until 18.500 hooks directly mounted on the loom Kardan şaftsız iki makinede “akıllı tahrik” bulunacak ve
weaving light carpets and gobelin. havlu kumaş dokuma tezgahı 900 rpm’lik bir hızla
2 machines will be with “smart drive”, without cardan çalışacak.
shaft, and the terry loom will run at a speed of 900 rpm. Farklı türdeki uygulamalar için Bonas ve JTS
New developments on Bonas and JTS harnesses will be ekipmanlarındaki yeni gelişmeler sergilenecek.
shown for various kinds of applications. Van de Wiele aralıklı dokuma makinesi VSi42 ve Bonas
Technical textile applications woven on the Van de Wiele H3D’de dokunan teknik tekstil uygulamaları da gösterime
distance weave machines VSi42 and Bonas H3D will be sunularak, havacılık uygulamalarından güvenlik tekstillerine


BXE Ekstrüzyon hattı Bonas Si9 jacquard
BXE Extrusion line Bonas Si9 jakar

on display, showing the numerous opportunities with the kadar sürekli büyüyen alandaki Van de Wiele / Bonas
Van de Wiele/ Bonas machines in that ever growing field makineleri ile gerçekleştirilen sayısız fırsatı gözler önüne
going from aerospace applications to safety textiles. serecek.
All this can be seen on the Van de Wiele booth in Hall 1 – Bunların tamamı Salon 1’deki C101 numaralı Van de Wiele
C101. standında sergilenecek.
Off stand there will be another 4 Bonas machines running Bu stant haricinde, etiket uygulamaları, lüks kadın giyim ve
on different looms weaving label applications, high mobilya kumaşları dokuyan farklı dokuma tezgahlarında
fashion lady apparel and furniture fabric. çalışan 4 diğer Bonas makinesi de fuarda yer alacak.www.tekstilteknoloji.com.tr / 41
   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48