Page 42 - Tekstil Teknoloji Kasım_November_2015
P. 42
tekstilteknoloji_kasim.qxp_Tekstil Subat 3.11.2015 09:20 Page 40


ITMA 2015 PREVIEW


Van de Wiele Offers Complete

Textile Solutions At ITMA 2015


Van de Wiele, ITMA 2015’te Komple Tekstil

Çözümlerini Sunacak

Again, important breakthroughs will be shown during the ITMA 2015. Not only new woven and
tufted carpet qualities for area rugs and wall-to-wall, but also new machine generations will
be introduced.
Van de Wiele ITMA’da yine çığır açacak önemli gelişmelerini sergileyecek. Yalnızca parça halı ve
duvardan duvara halılar için yeni dokuma veya tüfte halı kaliteleri değil, aynı zamanda yeni
makine jenerasyonları da tanıtılacak.

Van de Wiele joins forces to offer its customers at Van de Wiele, ITMA 2015’te müşterilerine halı alanındaki
ITMA 2015 the unique opportunity to discuss about all tüm yeni gelişmeler hakkında görüşebilmek için eşsiz bir
new developments on carpets. Van de Wiele is the only fırsat sunmak üzere güçlerini birleştiriyor. Van de Wiele, iplik
company that offers complete carpet and velvet solutions üretimi, dokuma, tafting ve terbiye makineleriyle komple halı
with machines for yarn producing, weaving, tufting and ve kadife çözümleri sunan tek firmadır.
finishing. Van de Wiele ITMA’da yine çığır açacak önemli gelişmelerini
Again, important breakthroughs will be shown during the sergileyecek. Yalnızca parça halı ve duvardan duvara halılar


VSi32 Jakarlı Kadife Dokuma Versatile Smart Innovator VSi42 for technical textiles
Jacquard velvet woven on VSi32 Teknik tekstil için Versatile Smart Innovator VSi42

ITMA 2015. Not only new woven and tufted carpet için yeni dokuma veya tüfte halı kaliteleri değil, aynı
qualities for area rugs and wall-to-wall, but also new zamanda yeni makine jenerasyonları da tanıtılacak. Van de
machine generations will be introduced. The constant Wiele’nin inovasyona yönelik sürekli çabası, daha fazla
drive for innovation in Van de Wiele, is leading to new elektronik tahrik, otomasyon, esneklik ve verimliliğe sahip
machine developments with more electronic drives, more yeni makine geliştirmesini sağlıyor. Ekstrüzyon, tafting ve
automation, more flexibility and more productivity. You dokuma makineleri, yönetim kontrol sistemleri ve çok daha
will be surprised by the innovation on the extrusion, the fazlasında geliştirilen yenlikler dikkat çekecek.
tufting and weaving machines, the management control El dokuması görünümüne sahip yüksek hacimli halılar,
systems and more. Axminster halılar, yüz yüze halılar, hafif ağırlıklı halılar, duvar
If you want to produce high density carpets in handlook, halıları, suni çim, sisal görünümlü halılar, düz dokuma halılar,
40 www.tekstilteknoloji.com.tr
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47