Page 40 - Tekstil Teknoloji Kasım_November_2015
P. 40
tekstilteknoloji_kasim.qxp_Tekstil Subat 3.11.2015 09:20 Page 38


ITMA 2015 PREVIEW


Graf Will Launch Innovations in

Combers and Clothings


At ITMA 2015


Graf Tarak ve Garnitürlerde İnovasyonlarını
ITMA 2015’te Tanıtacak


Graf will introduce several innovative solutions at ITMA 2015. The new HiTop flat allows higher
production rates due to reduced carding strain in critical area of clothing. It is divided in three
zones with progressive setting and stays noticeably cleaner.
Graf’ın ITMA 2015’te tanıtacağı yeni HiTop flat, garnitür alanında azaltılan tarak gerginliği
sayesinde daha yüksek üretim oranlarına olanak tanıyor. Yenilikçi ayarlarıyla üç bölüme ayrılıyor
ve gözle görünür derecede daha temiz kalıyor.

The company Graf, located in Rapperswil near Zürih yakınlarındaki Rapperswil’de bulunan Graf
Zurich, is the leading manufacturer of clothings for firması, düz ve yuvarlak silindir tarakları için garnitür
flat cards and roller cards. Graf will introduce üretiminde lider bir firmadır. Graf, ITMA 2015’te
several innovative solutions at ITMA 2015. birçok yenilikçi çözümlerini tanıtacak.
The new HiTop flat allows higher production rates Yeni HiTop flat, garnitür alanında azaltılan tarak
due to reduced carding strain in critical area of gerginliği sayesinde daha yüksek üretim oranlarına
The new X-Comb segments can improve the combing process.
Yeni X-Comb serisi, tarama işlemini geliştirebiliyor.

clothing. It is divided in three zones with olanak tanıyor. Yenilikçi ayarlarıyla üç bölüme
progressive setting and stays noticeably cleaner. ayrılıyor ve gözle görünür derecede daha temiz
The new designed durelastic foundation results in kalıyor. Yeni tasarlanan durelastic zemin, düz
an improved positioning of the flat teeth. In dişlerin gelişmiş şekilde konumlandırılmasını
addition the carding gap can be controlled much sağlıyor. Buna ek olarak garnitürün kullanım ömrü
better throughout lifetime of the clothing. boyunca tarak boşluğu çok daha iyi kontrol
38 www.tekstilteknoloji.com.tr
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45