Page 41 - tekstilteknoloji_kasim_november_2014
P. 41

tekstilteknoloji_kasm_Tekstil Subat 11/17/14 1:04 PM Page 39 OTM PREVIEW


Soldan saa: Itema Grouptan Francesco Saverio Amato, Roberto Cortinovis, Mattia Menorello, Piero Colombelli ve Bilol Makine
Mümessilliklerinden Pamir Özaltan.
Right to left: Francesco Saverio Amato, Roberto Cortinovis, Mattia Menorello, Piero Colombelli from Itema Group and Pamir Özlatan
from Bilol Makine Mümessillikleri.
Itema ve Bilol olarak makine götürmediimiz fuara katlma-
y anlaml bulmuyoruz. nfo standn bize getirisi olmuyor.
Çünkü ziyaretçiler, makineyi çalr olarak görmek istiyorlar.
Makinedeki yenilikleri, makinenin üzerinde incelemeyi tercih
ediyorlar. O yüzden bizim için fuarda makine sergilemek
önem tayor.
OTM 2014 Fuarnda R9500 rapierli dokuma makinemizi
sergiledik. R9500, özellikle bu bölgede tercih edilen bir
modelimizdir. Dar ve giyimlik kumaa yönelik olan bu model,
armürlü ve 2,20 m enindedir. Hem likra hem pamuk çalla-
bilir, yüksek devirlere çkabilir. Buradaki pazarn %99u
giyimlik kuma üretmektedir. Bu sebeplerle R9500 model
dokuma makinemizi fuarda çalr olarak sergiledik.
Ben tekstilin bu bölgede daha da ilerleyeceini, tekstil yat-
rmlarnn devam edeceini düünüyorum. Çünkü bu bölge,
lojistik özelliinden dolay tekstil sektörü için önem tayor.
Son dönemde, çevre ülkelerdeki karklklar olumsuz etkili-
yormu gibi görünse de, aslnda o bölgelerdeki tekstil üreti-
minin de ülkemize kaymasna sebep oldu. Örnein havlu
üretimi Türkiyeye yöneldi. Ayrca çevre ülkelerde sorunlar
sona erdiinde yeni yatrmlar yaplacak ve ihracatç firma-
larmz için yeni pazarlar oluacak.
www.tekstilteknoloji.com.tr / 39
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46