Page 40 - tekstilteknoloji_kasim_november_2014
P. 40

tekstilteknoloji_kasm_Tekstil Subat 11/17/14 1:04 PM Page 38

OTM PREVIEWBilol, Itema R9500 Rapierli

Dokuma Makinesiyle Büyük lgi

Gördü


Bilol Drew Great Interest with Itema R9500

Rapier Weaving Machine

Pamir Özaltan
Bilol Makine Mümessillikleri

Bu bölgede organize edilen ilk fuar OTM 2014ten
bölgedeki yatrmclar ve firmalar oldukça memnun kaldlar.
Buras bizim için çok önemli bir bölgedir. Özellikle Itema için
pamuun merkezi, dolaysyla dokuma arlkl bir bölge
olduu için önem tamaktadr. O yüzden ilk tercihimiz bura-
ya gelmek oldu. Bundan sonra bölgede bu kadar kapsaml
ve makinelerin yer ald fuarlar düzenlenmeye devam edilir
mi, onu bilemiyorum. Çünkü stanbulda yaplan ITM
Fuarlarna Türkiyenin her yerindeki yatrmclar ve sektör fir-
malar kesinlikle ziyarete geliyorlar. ITM Fuarlar çok iyi bir
noktaya geldi, bundan sonra makinelerin kapsaml ve çalr
ekilde sergilendii fuar olarak ITMler devam eder. Bölgesel
fuarlar da olursa info stantlarla olur diye düünüyorum. Biz


Piero Colombelli - Itema Group (solda) ve Pamir Özaltan - Bilol Makine Mümessillik
Pierro Clombelli - Itema Area Sales Manager (left) & Pamir Özaltan Bilol Makine Mümessillik
38 www.tekstilteknoloji.com.tr
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45