Page 38 - tekstilteknoloji_kasim_november_2014
P. 38

tekstilteknoloji_kasm_Tekstil Subat 11/17/14 1:04 PM Page 36

OTM PREVIEWDilmak Makine, OTM 2014

Fuarnda Yeni Pazarlara Açld


Dilmak Makine Enters Into New Markets at
OTM 2014


Vahap Dilmen
Dilmak Makine

Fuar süresince yaptmz görümelerde, özellikle
Gaziantep ve Kahramanmara dndaki ehirlerde yaplan
yatrmlar dikkatimizi çekti. Burada bize Adyaman, Malatya,
anlurfa gibi illerden yeni projeler geldi. Gaziantep ve
Kahramanmarata ise yeni fabrika ve rma yok, daha ziyade
yenileme yatrmlar yaplyor.
OTM 2014 Fuarnda özellikle Kahramanmaral üreticilerin dik-
katini çektik ve oraya da makinelerimizi vereceiz.
Kahramanmara üreticisi artk yeni markalara ilgi gösteriyor,
biz de orada denenmemi bir
rma olduumuz için bu fuar-
da yeni görümeler yaptk.
Ksa zamanda orada da maki-
nelerimiz çalmaya balaya-
caktr.
Burada sergilediimiz makine
örgü kumalara yönelik bir
modelimizdi. Bu makinemizi
inceleyenler, ne kadar ileri bir
teknoloji olduunu gördüler.
Özellikle makinenin yaps,
teknolojisi ve içilii oldukça
dikkat çekti. Bu nedenle
OTM 2014 Fuar, bizim
bata Kahramanmara
olmak üzere, bölgedeki firmalar tarafndan tercih edilme-
mize sebep oldu. Fuarda ziyaretimize büyük firmalarn yet-
kilileri ve etkili isimler geldi. Biz bu fuarda çok iyi bir sunum
yaptk. Yeni kadromuzla, çok daha güçlü bir hale geldiimiz
için sunumumuzu da güzel yaptk. Daha önce ürettiimiz
makinelerimiz iyiydi ama bunlar sunarken yetersiz kal-
yorduk. Yeni yaplanmamzla pazarlama ksmnda da güç-
lendik. Bundan sonra çok daha iyi ekilde yola devam
edeceiz.
Sizin düzenlediiniz bütün fuarlar bizim için iyi geçiyor ve
her fuarnzdan memnun ayrlyoruz. Benim için fuarda
makine satmak deil, yaptmz görümeleri uzun vadede
çalacamz projeler haline getirmektir. Bu dorultuda
sizin fuarlarnzn oldukça faydasn gördük. Baka fuarlara
da katlyoruz, gelip de makinemizin ne makinesi olduunu
soran ziyaretçilerle karlayoruz. Ama sizin fuarlarnzdaki
ziyaretçiler her zaman iinin uzman, konuya hakim, kaliteli
ve yetkili kiiler oluyorlar. OTM 2014 Fuarndan da, ITM
fuarlarndan olduu gibi memnun ayrlyoruz.36 www.tekstilteknoloji.com.tr
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43