Page 34 - tekstilteknoloji_kasim_november_2014
P. 34

tekstilteknoloji_kasm_Tekstil Subat 11/17/14 1:03 PM Page 32

OTM PREVIEW


olacaktr, örgünün olduu yerde terbiye yatrm da yapla-
caktr. Bunun yan sra, GAP sayesinde artan ekim alanlarnda
pamuk üretiminde art olacaktr. Genel deerlendirme yap-
tmzda, iplik yatrmlarnn artmas demek, her anlamda
tekstilin daha da güçlenmesi ve gelimesi demektir. Bölgede
pamuk ve iplik konusunda bir geçmi, birikim ve olumu bir
kültür var. Dolaysyla gelecekte daha da iyi hale gelecektir.
Gelen ziyaretçilerimiz arlkl olarak Gaziantep ve
Kahramanmaratand. Bizim için önemli olan, bölgedeki
yatrmclara makinelerimizi tantmakt. Daha önceleri ziya-
rete geliyorduk ancak makinelerimizi gösteremiyorduk.
Firmalarn Çorluya gelip makinelerimizi görmesi gerekiyordu.
Ama OTM 2014 Fuar sayesinde makinelerimizi de getirdik,
bu anlamda fuar bizim için çok yararl oldu.
Bu fuarda özellikle ram makinemizi ön plana çkarttk. Çünkü
ram makinesi, haldan denime, dokumadan örmeye tekstilin
her üretim çeidinde kullanlan bir teknolojidir. Bu nedenle
OTM 2014 Fuarnda da çok ilgi gördü. Bunun dnda iplik ve
kuma boyama makinelerimizi sergiledik. plik boyama maki-
nemiz, özellikle Gaziantepteki hal üreticilerinin elyaf boya-
mada kulland önemli bir makinedir. Bu nedenle bölgede
ciddi bir pazar payna sahiptir. Bu makinemiz de oldukça dik-
kat çekti. Devam eden görümelerimiz için de OTM 2014
Fuar bizim açmzdan iyi geçti.32 www.tekstilteknoloji.com.tr
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39