Page 32 - tekstilteknoloji_kasim_november_2014
P. 32

tekstilteknoloji_kasm_Tekstil Subat 11/17/14 1:03 PM Page 30

OTM PREVIEWDilmenler, OTM 2014te Ram ve

plik Boyama Makineleriyle

Dikkat Çekti


Dilmenler Draws Attention with Its Stenters

and Yarn Dyeing Machines at OTM 2014


smail engüler
Dilmenler Makine

Bu bölge, özellikle tekstil sektörüyle çok önemli bir
bölgedir. plik, örme kuma ve hal üretiminde Türkiyenin
lokomotifidir. Biz de hem bu bölgedeki müterilerimize ken-
dimizi hatrlatalm hem de yeni firmalarla tanalm diye
OTM 2014 Fuarnda yer aldk ve makinelerimizi sergiledik.
Burada görütüümüz birçok firmaya kendimizi ve yeni
makinelerimizi çok iyi tanttk. Bu anlamda bizim için fuar
oldukça verimli geçti. Bölgede bu kadar kapsaml ilk fuar
olmas sebebiyle ilgi çektiine inanyorum.
Son çkan kanunlarla ithal iplie vergiler uygulanaca için
Türkiyedeki iplik yatrmlar artacan duydum. Bu gelime,
bölgenin kaderini deitirecektir. Çünkü bata
Kahramanmara olmak üzere, bölgede iplik yatrmlar youn
durumdadr. plik üretiminin olduu yerde örgü yatrm dasmail engüler - Dilmenler Makine30 www.tekstilteknoloji.com.tr
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37