Page 28 - tekstilteknoloji_kasim_november_2014
P. 28

tekstilteknoloji_kasm_Tekstil Subat 11/17/14 1:02 PM Page 26

OTM PREVIEWEfe, Yenilikçi Teknolojileriyle

OTM 2014teydi


Efe Was at OTM 2014 with Innovative

Technologies

Tekstil üreticilerinin talep ettii ünitelerin ve otomasyon çözümlerinin güçlü üreticisi Efe
Endüstri, Avusturyal MHMS rmas ile balatt rotasyon bask makinesi ünitelerinin imalat
konusundaki ibirlii ile gücüne güç katt. Efe, katld OTM 2014 Fuarnda tüm rotasyon
bask makinesi ünitelerini, kuma ortalayc ünitelerini, çeitli kesme ünitelerini, kenar takip
ve ortalayc sensörlerini, kenar kolalama ve kenar kurutma ünitelerini sergiledi.
The preeminent manufacturer of units and automation solutions demanded by textile pro-
ducers, Efe Endustri became stronger with the cooperation it established with Austrian
MHMS Corporation for the production of rotary screen printer units. Efe exhibited its com-
plete range of rotary screen printer units, fabric centring units, various cutting units, selvage
tracking and centring sensors, and selvage starching and drying units during OTM 2014 Fair.

Tekstil sektöründe; özellikle boya, apre, bask ve teknik
tekstil teknolojileri için ekipman ve üniteler üretip gelitire-
rek, müterilerinin iç ve d pazarlarda rekabetçi olabilmesi-
ne katk salayan Effe Endüstri, OTM 2014 Fuarna katld.
2013 yl banda kitellideki yeni modern tesisine geçerek i
hacmini büyüten Effe Endüstri, geliim sürecini 2014 ylnda
katlayarak sürdürdü. OTM 2014 Fuarnda görülerini ald-
mz Effe Endüstri Ar-Ge Planlama Mühendisi Nejat Hocaolu
fuarla ilgili ve yeni pazar çalmalar hakknda önemli bilgiler
verdi.

26 www.tekstilteknoloji.com.tr
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33