Page 6 - Tekstil Teknoloji
P. 6

Denim 2017.qxp_Teknik Furarcilik 24.10.17 15:59 Seite 1    Competence in Denim Finishing
                                                                                            THINKING AHEAD

                                                                                            FOR SUSTAINABLE SOLUTIONS

                                    >Kanıtlanmıs¸ bas¸arı                   Bu sayede „Tek kauçuk“ versiyonunda           Neotek Tekstil Mak. Tic. Ltd. S¸ti
                                                                     2
                                     Monforts’un denim bitim is¸lemleri için tesis      14,5 oz/yd denimi ile 40 m/dk’ya varan kumas¸      Saray Mah. Küçüksu
                                                                                             Cad. No: 64A, D: 273
                                     kombinasyonu s¸imdi daha ekonomik ve          hızları mümkün olabilmektedir.             34768 / Ümraniye, İstanbul
                                     daha çevre dostu: Flotte uygulama ünitesi        „Çift kauçuk“ versiyonunda iki kompresif        Tel: +90 216 504 41 69
                                     olarak artık Monforts ECO Applicator          çekmezlik ünitesi ve iki keçe kalandırı aynı hat    Fax: +90 216 504 41 83
                                     kullanılmaktadır.                    üzerinde bulunmaktadır. Yenilikçi Thermex-
                                                                             2
                                     Denim kumas¸ı için kurutma, germe ve          Esnetme ünitesi 14,5 oz/yd denimi ile 80 m/dk’ya
                                     eg˘riltme fonksiyonları modifiye edilmis¸        varan kumas¸ hızlarına eris¸ebilmektedir.
                                     Thermex Thermo Esnetme ünitesi             Her iki versiyonda da, denim kumas¸lar için
                                     tarafından gerçekles¸tirilmektedir.           geleneksel kombinasyonlara göre çok daha
                                                                 hassas esnetme ve eg˘riltme is¸lemi yapılmaktadır.
                                                                 Denim teknologlarımız ile irtibata geçiniz. Size
                                                                 yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.

                                 A. Monforts Textilmaschinen GmbH & Co. KG
                                 Germany | A Member of CHTC Fong’s Industries
                                 www.monforts.com
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11