Page 55 - Tekstil Teknoloji
P. 55

comparison to conventional technology, the yarn only has
      to travel half the number of deflection points to form a stitch.
      Each deflection means less stress on the yarn. That is why
      Relanit can process difficult yarn or inferior qualities without  «VECTOR 200»:
      a hitch. Not only to form a fabric of a certain quality but also
      without making amends in terms of production speed or  200 m / dak aşan
      machine downtimes. Both would be the case if inferior quality
      yarn were to be processed on a conventional machine.  Yüksek hız çapraz serme
      Because yarn is the key cost factor in knitting, Relanit can
      help the knitter to save a lot of money – and that means to
      make a profit. “When we unveiled Relanit at the Paris ITMA
      30 years ago, it was unmatched in production, speed, yarn
      care and energy efficiency,” Marcus Mayer says. “And it still
      is. We are not aware of any company that has succeeded in
      replicating the technology. As our patent expired years ago,
      that would be possible. And nobody has developed a better
      technology that combines all these benefits either, by the
      way.”

      TRUSTED TECHNOLOGY, LATEST EDITION
      While relative technology in itself has remained unchanged, it
      has grown to keep pace with technological development.
      The line’s current flagship is the Relanit 3.2 HS. It is one of the
      most productive single jersey machines in the market, both
      for open width as well as tubular. At 50 rpm it works with
      elastomeric yarns just as well as with cotton, the machine’s

                                    Hassas dokusuz


      RÖLATİF TEKNOLOJİ, AYIRT EDİCİ BİR ÖZELLİK
      Geleneksel örme makineleri genellikle yatay platinler ile çalışır.  kumaşlar için
      Bu, platin yatay olarak çalışırken iğnenin yukarı ve aşağı hareket
      ettiği anlamına gelir. Rölatif teknoloji ile platin çok yukarı ve  yüksek verimli tarak
      aşağı hareket eder. Göreceli olarak ifade etmek gerekirse,
      iğneye doğru kayar. Bu harekette rölatif teknolojinin en büyük
      avantajı yatıyor: Konvansiyonel teknolojiye kıyasla, iplik yalnızca  ve çapraz serme
      ilmek oluşturmak için sapma noktalarının yarısı kadar hareket
      etmelidir. Her bir sapma ipliğe daha az baskı anlamına gelir.
      Bu nedenle, Relanit; zorlu iplik veya alt kaliteleri herhangi bir
      aksaklık olmaksızın işleyebilir. Sadece belli bir kalitede bir kumaş
      oluşturmak için değil aynı zamanda üretim hızı veya makine
      duruşları açısından düzeltme yapmadan işleyişini sürdürür. Alt
      kaliteli ipliklerin geleneksel bir makinede işlenmesi gerektiği zaman
      her iki durum da geçerli olur. İplikler örgüde ana maliyet unsuru
      olduğundan; Relanit, örücüye çok para kazandırmaya yardımcı
      olabilir – ki bu da kar elde etmek demektir. “30 yıl önce Paris
      ITMA’da Relanit’i tanıttığımızda, üretim, hız, iplik bakımı ve enerji  DiloGroup
      verimliliği açısından rakibi yoktu” diyen Marcus Mayer ekliyor:   P. O. Box 1551
      “Ve hala da öyle. Teknolojiyi kopyalamayı başaran herhangi bir   69405 Eberbach / Germany
      şirketin olduğundan haberdar değiliz. Yıllar önce patentimizin   Phone +49 6271 940-0
      süresi dolduğunda, bu mümkün olabilirdi. Ve hiç kimse, tüm bu    Fax +49 6271 711 42
      avantajları bir arada getiren daha iyi bir teknoloji geliştirmedi.” info@dilo.de, www.dilo.de
   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60