Page 54 - Tekstil Teknoloji
P. 54

Mayer & Cie ‘Relanit’


          Celebrates the 30 Anniversary!
                                  th


          Relanit, one of Mayer & Cie.’s most important and most successful machine
          types, celebrated its 30 anniversary on 13 October 2017.
                        th

          Relanit uses relative technology, the  a conventional knitting machine.  one step ahead.”
          circular knitting machine manufacturer’s Relanit is also part of Mayer & Cie.’s
          proprietary development, launched  latest innovation, its spinitsystems®  RELATIVE TECHNOLOGY, A
          at ITMA in 1987, when the trade fair  technology. Thanks to relative  DISTINGUISHING FEATURE
          opened on 13 October in Paris. In its  technology a fragile fibre bundle can  Conventional knitting machines usually
          current version the Relanit 3.2 HS is  become a fluffy single jersey fabric.  work with horizontal sinkers. That
          also one of the most productive single  “Relative technology is still the shape of means the needle moves up and down
     ÖZEL BÖLÜM SPECIAL SECTION
          jersey machines on the market. things to come, 30 years after the start while the sinker works horizontally.
                         of series production,” says Marcus  With relative technology, the sinker
          RELATIVE TECHNOLOGY: 30    Mayer, Managing Director Mayer & Cie. too moves up and down. Relatively
          YEARS OLD BUT STILL NEW!    in charge of technical development. “It  speaking, it shifts towards the
          … at the same time, its energy  exemplifies what we stand for, for our  needle. In this movement lies relative
          consumption is 30% below that of  values and our aspiration to always be  technology’s biggest advantage: In
     52        52

          No spinitsystems without relative technology: The Relanit’s gentle processing of the yarn makes spinning and knitting possible..
          Relatif teknolojiye sahip olmayan spinitsystems® yoktur: Relanit’in ipliği yumuşak bir şekilde işlemesi, eğirme ve örme işlemlerini mümkün kılıyor.
          Mayer & Cie ‘Relanit’


          30. Yıldönümünü Kutladı!
          Mayer & Cie’nin en önemli ve en başarılı makine çeşitlerinden biri olan Relanit;
          kuruluşunun 13 Ekim 2017’de 30. yıldönümünü kutladı.

          13 Ekim 1987 Paris’te düzenlenen  RÖLATİF TEKNOLOJİ: 30 YAŞINDA  kumaş haline gelebiliyor.
          ITMA Fuarı’nda lansmanı yapılan  AMA HALA YENİ!       Teknik gelişmeden sorumlu Mayer &
          dairesel örgü makinesi, Mayer  … aynı zamanda, enerji sarfiyatı  Cie Genel Müdürü Marcus Mayer’in
          & Cie’nin doğrudan kendisinin  geleneksel bir örgü makinesinin  konuya ilişkin yorumu şöyle:
          geliştirdiği rölatif teknolojiyi  %30 altında. Relanit ayrıca; Mayer  “Rölatif teknoloji; seri üretiminin
          kullanıyordu.         & Cie.’nin en son yeniliği olan  başlamasından 30 yıl sonra bile
          Mevcut sürümü Relanit 3.2 HS  spinitsystems teknolojisinin bir  geleceği biçimlendirmeyi sürdürüyor.
                              ®
          de piyasadaki en üretken tek  parçası.            Bu durum, değerlerimiz ve her zaman
          plaka örgü makinelerinden birisi  Rölatif teknoloji sayesinde kırılgan bir  bir adım önde olma arzumuzun
          konumunda.           elyaf demeti tüy gibi tek plaka örgü  temsili.”
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59